Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det Vart är nyckeln? eller Var är nyckeln?

Svar:

I standardspråket rekommenderar vi Var är nyckeln?

Det handlar om att skilja på riktning och befintlighet. Frågeordet var anger befintlighet och vart anger riktning. Svaret på frågan var? är där, och svaret på frågan vart? är dit. Var är nyckeln? används för att fråga var nyckeln ligger. Vart åker du? används till exempel för att fråga efter målet för en resa.

I många delar av Sverige har man i talspråket samma ord för var och vart, och man säger då alltså både Vart for han? och Vart bor han? Men för formell skrift är normen att använda var för befintlighet och vart för riktning.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej