Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Bör man hålla isär teknik och teknologi, som numera ofta verkar användas synonymt?

Svar:

Det beror på vad den som använder ordet menar, och hur precis man behöver vara. Om man strikt menar metoder eller tillämpningar av en viss teknologi, exempelvis byggnadsteknik, så är det efterledet teknik man bör använda. Om det i stället är själva läran man menar så är det lämpligt att använda teknologi, t.ex. musikteknologi.

Men gränsen mellan teknik och teknologi är inte alltid så knivskarp. I dag används t.ex. teknologi med betydelsen ’större system av tekniker’ och då i en mer övergripande abstrakt betydelse, t.ex. klimatsmart teknologi kan reducera utsläppen av växthusgaser. I detta exempel blir det tydligt att man avser tillämpningar av teknologi: läran i sig kan ju inte reducera några utsläpp.

Det finns ytterligare en aspekt på varför teknologi ibland används i betydelsen ’teknik’, och det är påverkan från andra språk. I engelskan används technology för såväl läran som tillämpningen. Exempelvis är building technology den engelska motsvarigheten till byggnadsteknik.

 

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej