Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man böja rädd efter t-ord, alltså ett rätt barn?
Svar:
I teorin borde rädd kunna böjas så, även om många tvekar inför det eftersom rätt ju redan finns i betydelsen 'riktigt'. Man använder hellre ett annat ord eller skriver om det hela, t.ex. ett skrämt barn.

Man brukar också tveka inför t-formerna av pryd, vred, fadd, flat, kåt och lat, trots att det går utmärkt med t.ex. blött, fett, tätt och vått. Samma motvilja finns mot t-formerna av flerstaviga adjektiv på -id: gravid, frigid, likvid, morbid, stupid, timid, rigid, paranoid och valid, förutom vid solid, där solitt är etablerat.

Ur ett språkvårdsperspektiv finns inget att anmärka på former som rätt och morbitt. Det är bara så att nästan ingen använder dem.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej