Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det Sturups flygplats och Landvetters flygplats? Är det inte Malmös flygplats respektive Göteborgs flygplats?
Svar:
Det heter Sturups flygplats och Landvetters flygplats oavsett vilken ort som "äger" dem.

Namntypen är: ortnamn + beskrivande ord. Ortnamnet ska stå i genitiv och ha genitiv-s, såvida det inte slutar på vokal. (Det spelar ingen roll om det inte fanns någon ort Sturup innan flygplatsen byggdes.) Kortformerna blir bara Sturup och Landvetter.

Visst kunde flygplatserna kallas Malmös flygplats Sturup respektive Göteborgs flygplats Landvetter. Men det uppfattas nog mera som en beskrivning än som ett namn.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej