Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det e-postlåda med en gigabyte utrymme eller en gigabytes utrymme?
Svar:
Det ska vara en gigabytes utrymme efter mönster av fem kilos övervikt. Sådana här uttryck kan skrivas om till ett utrymme på/om en gigabyte respektive en övervikt på fem kilo.

Det här kallas deskriptivt genitivattribut. När måttord följs av ett ämnesord som mjölk så sätts inte detta i genitiv. Man kan heller inte skriva om det på samma sätt som ovan (*en mjölk på en liter).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej