Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ibland ser man frasen dagsens sanning. Varför är det ett s i dagsens? Borde det inte heta dagens sanning?

Svar:

Numera heter det ofta dagens sanning, även om varianten dagsens sanning också förekommer.

Dagsens är en äldre form av genitiv i bestämd form av dag. I fornsvenskan böjdes både stammen av substantivet och ändelsen i genitiv, dags-ens. Det berodde på att den bestämda slutartikeln från början var ett självständigt ord (ett pronomen med egen böjning), som följde efter det substantiv det bestämde. Så småningom kom detta ord att fogas ihop med substantivet till ett enda ord, och då läggs ändelsen bara till på slutet, dagen-s.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej