Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Var placeras genitiv-s? Blir det Konungens av Danmark bröstkarameller eller Konungen av Danmarks bröstkarameller?

Svar:

Vi rekommenderar att genitivändelsen placeras på det sista ordet i en flerordig fras: Konungen av Danmarks bröstkarameller. Det är standard i talspråk, och i de flesta moderna texter. I äldre texter kan man se formuleringar som Konungens av Danmark bröstkarameller, men det är idag föråldrat.

Det moderna sättet att placera genitiv-s i slutet av en fras brukar dock inte fungera i riktigt långa fraser, t.ex. skolorna som har höga kunskapsresultat på de nationella provens betygssättning. I de fallen blir det oftast enklare och bättre om man hittar andra lösningar. Då får man skriva om till Betygssättningen i skolorna som har höga kunskapsresultat på de nationella proven, eller på något annat sätt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej