Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Var sätter man genitiv-s om två personer äger en sak gemensamt? Heter det Kalles och Pers bok eller Kalle och Pers bok?

Svar:

Båda alternativen förekommer, men inget är entydigt.

Vi rekommenderar att man sätter genitiv-s på båda namnen i formell skrift: Kalles och Pers bok. Det skulle dock kunna uppfattas som om Kalle och Per äger var sin bok. Här får man som skribent se till att sammanhanget hjälper till att visa hur det faktiskt ligger till.

Man kan också sätta genitiv-s på det sista namnet, vilket är vanligare i tal och informellare skrift: Kalle och Pers bok. Detta skrivsätt kan också visa att man uppfattar ägarna som en etablerad enhet: Hasse och Tages revyer, Lasse och Majas första fall.

Genitiv-s på sista namnet kan dock också leda till dubbeltydighet: Zara och Ahmeds barn kommer på festen kan tolkas som att ’Zara kommer, och Ahmeds barn kommer också’, eller som att ’Zaras och Ahmeds gemensamma barn kommer’ (men inte nödvändigtvis Zara och Ahmed). Återigen får sammanhanget avgöra hur något ska tolkas.

Om sammanhanget inte är tillräckligt klargörande kan man formulera om: Kalles bok och Pers bok står båda därborta, Boken som Kalle och Per skrev tillsammans, Det första fallet för Lasse och Maja, Zaras och Ahmeds gemensamma barn.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej