Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva Anna's kafé eller Annas kafé?

Svar:

Vi rekommenderar Annas kafé.

Det förekommer, speciellt i namn på företag, att apostrof sätts ut före genitiv-s: Anna’s salong, Johansson’s livs, Grönköping’s gym. Detta skrivsätt används i engelskan men följer inte etablerade svenska skrivregler.

Apostrof kan i sällsynta fall användas för att markera genitiv vid egennamn även i svenskan, om man anser att sammanhanget inte tydligt nog visar att genitiv avses. Detta gäller ord och namn som slutar på s, z eller x och apostrofen sätts då efter ordet eller namnet: Sveriges banker är fattigare än Schweiz’ (banker). Det här är inte min hund, det är Andreas’ (hund). Det är inte en schäfers boll, det är en tax’ (boll). Men apostrof är inte obligatoriskt här.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej