Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilken form ska man använda i dag: Moses eller Mose?

Svar:

I dag kan man använda Mose i enlighet med den senaste bibelöversättningen Bibel 2000. Genitiven blir Moses.

I 1917 års bibel användes Mose i Gamla testamentet och Moses i Nya testamentet. Moses är den grekiska formen av hebreiska Mose. I den nya bibelöversättningen används alltså Mose som grundform genomgående. Mose är däremot inte någon genitivform, utan då skriver man Moses, som i Moses stav.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej