Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur uttrycks historiska årtal enligt vår tideräkning? Finns det uttryck som inte utgår från Kristus?

Svar:

De flesta länder i världen, oavsett religion och politisk ideologi, följer i dag den gregorianska kalendern. Den bygger i sin tur på en äldre tideräkningsmodell som utgick från Kristi födelse.

I svenskan är de helt dominerande uttryckssätten för att ange historiska årtal avbrytningsförkortningarna f.Kr. (före Kristus) och e.Kr. (efter Kristus). Om ingen förkortning sätts ut, är det underförstått att årtal efter Kristi födelse avses.

Många har försökt att lansera andra uttryckssätt som mindre utgår från kristendomen, och som samtidigt tonar ner det som historiker anser vara ett felaktigt födelseår för personen Jesus. I Sverige förekommer ibland även f.v.t. (före vår tideräkning) och e.v.t. (efter vår tideräkning), och ännu mer sällan även f.v.t.b. och e.v.t.b. (före/efter vår tideräknings början). Men dessa uttryck har inte fått någon större spridning. En kritik som framförts mot dessa alternativ är att vår i praktiken betyder detsamma som Kristi födelse.

Till dess att något bättre uttryck etablerats rekommenderar vi f.Kr. och e.Kr.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej