Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur kompareras ?
Svar:
kompareras enligt Svenska Akademiens ordlista få, färre, färst. Jämför med illa, värre, värst och stor, större, störst.

Superlativformen färst är relativt okänd, men fyller en lucka i böjningssystemet.

Den som hellre vill kan använda omskrivningar som lägst antal, det minsta antalet och liknande.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej