Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva eftersom eller eftersom att?

Svar:

I formell skrift rekommenderar vi eftersom (utan att). Eftersom kan användas i tal och skrift på alla stilnivåer. Eftersom att förekommer mest i tal och vardagligt skriftspråk.

Många använder i dag att efter eftersom: Eftersom att jag är sjuk, kan jag inte komma. Det är vanligast i talat språk men används en hel del även i skrift. Att det förekommer är inte så konstigt. Vi har ju uttryck som därför att och trots att som också inleder bisatser och där att ingår. Det är troligt att eftersom att har börjat användas för att det liknar dessa.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej