Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur använder man du och ni när man vänder sig till en person?

Svar:

Det är svårt att ge enkla råd om valet av tilltalspronomen och sättet att skriva dem (med stor eller liten bokstav: Du, du, Ni, ni). Sammanhanget måste avgöra vilken stilnivå och vilka tilltalsord som är lämpliga. Följande kan dock fungera som en allmän vägledning:

Använd du med liten bokstav som det normala tilltalsordet till enskilda. Det gäller information både till en individ och till olika individer i en grupp när man tilltalar dem personligen.

I vår kundtjänst kan du få hjälp med alla tänkbara frågor om våra produkter.

Använd ni med liten bokstav som allmänt tilltal till flera personer och till juridiska personer, t.ex. företag.

Har man liten bokstav skrivs även andra pronomenformer så: din, ditt, dina, er, ert, era osv.

Det är bra att vara medveten om att åsikterna om du och ni kan variera, från person till person och mellan olika situationer. En del uppfattar ni som artigt, medan andra upplever det som avståndstagande. Det som är gångbart i privatlivet är kanske inte lika gångbart i exempelvis servicesituationer och vice versa.

Läs även: Vad menas med du-reformen och när genomfördes den?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej