Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter de indiska städerna Bombay eller Mumbai, Calcutta eller Kolkata, Madras eller Chennai?

Svar:

Som namn på dessa städer rekommenderar vi i första hand Mumbai, Kolkata och Chennai. Samma rekommendation ges i Nationalencyklopedin.

Många ortnamn i Indien har ändrats på ett eller annat sätt över tid, av olika skäl. Det kan handla om att ett namn får lämpligare fonetisk transkription eller annan anpassning till en lokalt använd namnform, men det kan även finnas politiska skäl. Engelska är ett av Indiens officiella språk och i regel är det den engelska form som används i Indien som ändras, inte lokala namn på lokala språk. Vi tar här upp tre kända stadsnamn vilkas skrivsätt varierar i det svenska bruket.

Bombay eller Mumbai?

Bombay är från början en portugisisk stavnings- och uttalsvariant som senare anglifierades och blev det brittiska imperiets namn på staden. Den formen har tidigare dominerat stort i det svenska bruket. Det engelska namnet ändrades dock officiellt till Mumbai 1996. De båda namnformernas etymologi är oklar, men Mumbai sägs vara taget från den hinduiska gudinnan Mumbadevi.

Namnbytet har varit politiskt omstritt i Indien eftersom det var det hindunationalistiska partiet Shiv Sena som drev igenom namnbytet. Båda namnformerna har därför fortsatt vara vanliga i Indien och i själva staden. Men Mumbai uppfattas nu alltmer som den neutrala benämningen, och namnfrågan är inte längre lika politiskt känslig. Den formen har också blivit allt vanligare i Indien, världen och Sverige. Både Bombay och Mumbai förekommer alltså och kan användas, men vi rekommenderar Mumbai i första hand.

Mumbai uttalas i regel försvenskat med betoning på den andra stavelsen: /mumbai’/. Lokalt har uttalet ofta betoning på den första stavelsen, /mum’bai/ (ibland med lätt bibetoning på andra stavelsen).


Calcutta eller Kolkata, Madras eller Chennai?

Calcutta är den tidigare engelska stavningsformen, som i Indien 2001 ändrades till Kolkata för att bättre spegla det lokala bengaliska uttalet. Det är den stavning vi rekommenderar, och den har långsamt blivit vanligare i svenskan även om Calcutta fortfarande är vanligare.

Namnet kommer ursprungligen från en av de tre byar som staden byggts upp från. Uttalet är i regel /kål’kata/ med betoning på o och med korta a-ljud. Ett försvenskat uttal /kålka’ta/ med betoning på andra stavelsen, med långt, främre a-ljud, förekommer också.

Både Madras och Chennai är sannolikt gamla inhemska namnformer som använts i området. Men eftersom Madras kommit att associeras med det gamla brittiska styret bytte staden officiellt namn till Chennai 1996. Det är också den namnform vi rekommenderar, och den är i dag vanligare i svenskan än det äldre Madras. Observera att Madras lokalt fortfarande används en del i dag, till exempel i inarbetade namn som University of Madras.

Uttalet är lokalt ofta /t∫en’ai/ med t-haltigt sje-ljud (eller tje-ljud) och betoning på kort e. Engelskt och svenskt uttal har ibland betoning på den sista stavelsen, /t∫enai’/.

Läs mer: Engelska Wikipedia om ändrade namn på städer i Indien och orsakerna bakom

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej