Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man efter hand eller efterhand?

Svar:

Uttrycket är alltid korrekt att skriva ihop, och ibland är det också korrekt att skriva isär. När uttrycket fungerar som ett adverb i betydelsen 'successivt' kan det både skrivas ihop och isär.

Efterhand förstod vi mer och mer.
Efter hand förstod vi mer och mer.

I den här betydelsen har uttrycket betoning på hand

I sammanhang där uttrycket fungerar som ett substantiv i betydelsen 'senare tidpunkt' brukar det skrivas ihop. Då används uttrycket oftast antingen tillsammans med prepositionen eller i en sammansättning.

Vi vill betala i efterhand.
Det där är en efterhandskonstruktion

I den här betydelsen har uttrycket betoning på efter

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej