Klarspråkstestet

Med hjälp av Klarspråkstestet kan du ta reda på hur begriplig en text är. Testet hjälper dig att se vad som ökar och vad som minskar begripligheten, och hur du kan bearbeta texten. Du kan testa både utkast och färdiga texter. Testet finns i två varianter:

1. Ett test för beslut, brev och liknande kortare texter.
2. Ett test för rapporter och längre texter.


Så testar du din text

Du granskar själv din text genom att besvara frågorna i testet. Som stöd får du förklaringar, exempel och råd i anslutning till varje fråga.

Efter varje del, eller efter slutfört test, kan du klicka på knappen "Visa resultatet". Då får du ett omdöme och tips om hur du kan bearbeta texten för att göra den mer begriplig.

Du kan spara testet och gå tillbaka och fortsätta testet vid ett senare tillfälle. Spara testet genom att fylla i din e-postadress. Ett lösenord för att återuppta testet skickas till din e-postadress.

Vill du i stället arbeta med Klarspråkstestet på papper? Du kan ladda ner och skriva ut testet under rubriken Ladda ner som pdf.

Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm (klarsprak(ā)isof.se)
Återuppta test

Fyll i ditt lösenord för att återuppta ett tidigare test.


Ladda ner som pdf

Läs mer