Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man femhundra eller fem hundra?

Svar:

Avrundade hundratal och tusental skrivs i regel ihop. Det gäller särskilt frekvent förekommande tal, som då också uttalas som ett ord. Men hundratal och tusental kan även skrivas i två ord, om man tycker att det blir tydligare att utläsa: tvåhundra (två hundra), niotusen (nio tusen), trehundranittiofemtusen (trehundranittiofem tusen).

Vid sammansättningar måste man alltid skriva ihop: femhundralapp, femhundraårsjubileum.

Övriga tal skrivs ihop: tjugofem, femtusentrettio.

Verkligt stora tal, över en miljon, skrivs så att orden miljon, miljard osv. alltid står för sig: tjugosex miljarder femhundraåttiosju miljoner.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej