Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad menas med preteritum, predikativ och utrum, som förekommer i nyare grammatikböcker, men inte i de äldre?

Svar:

I modern svensk språkvetenskap används preteritum för den verbform som uttrycker dåtid, t.ex. skrattade, sprang, gick. Det betyder 'förfluten'. Tidigare kallades det imperfekt, men det är en mindre lämplig term med tanke på att det betyder 'ofullbordad'.

Det som nu kallas predikativ är det som förr kallas predikatsfyllnad.

Och utrum används om n-genus, alltså genus för substantiv som skola, boll, sjö, som i bestämd form får ändelsen -n. Tidigare kallade man detta genus reale. Men utrum fungerar bättre som motsats till neutrum, som är benämningen på t-genus, alltså genus för substantiv som hus, dike, bo, som i bestämd form får ändelse som slutar på -t.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej