Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man eid eller id för muslimska högtider som eid/id al-fitr och eid/id al-adha?

Svar:

Ordledet eid eller id kan etymologiskt ha lite olika ursprung men betyder i dag ’fest, högtid’.

Vi rekommenderar stavningen id eftersom det är den transkriberingsform som stämmer bäst med allmänspråklig avspegling av standardarabiska. Eid är vanligare i bruket, troligen för att det är den transkriberingsform som används i engelskan (som ett stöd för att engelsktalande ska uttala vokalen som /i/, jämför receive). Bokstaven e anses samtidigt avspegla en vokalisk halvkonsonant (ayn) som dock är svår för icke-arabisktalande att återge.

Eid är sämre för i synnerhet svenskspråkiga läsare eftersom den stavningen lätt leder till fel uttal: /id/ är en bättre utläsning än /eid/. Även Nationalencyklopedin och Mediespråksgruppen förespråkar id.

Läs mer om id al-adha (offerhögtiden) och id al-fitr (fastebrytandets fest) 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej