Välj bland kategorier

Autofill
 Hur ska ordet se ut?
 Avstavning
 Ett ord eller flera - hur skrivs det?
 Uttal
 Stavning
 Transkription och translitterering
 Främmande ordformer
 Genitiv
 Komparation
 Övrig böjning
 Sammansättningsfog
 Övriga ordbildningsfrågor
Autofill
 När ska en viss ordform användas?
 Singular/plural
 Bestämd/obestämd form och artikel
 Lilla/lille
 De/dem, han/honom
 Sin/hans
 Tempus
Autofill
 Konstruktioner och meningsbyggnad
 Partikelverb
 Prepositionsbruk
 Att-strykning
 Annan strykning
 Kongruens: Besättningen var nöjd eller nöjda?
 Övriga konstruktioner
 Ordföljd
 Övrig meningsbyggnad
Autofill
 Skrivregler
 Stor/liten bokstav
 Förkortning
 Siffror i tidsuppgifter
 Siffror övrigt
 Citattecken, citat och anföring
 Komma och kommatering
 Andra skiljetecken
 Övriga tecken
 Sortering och alfabetisering
 Stycke
 Grafik
 Specialtext
Autofill
 Text och stil
 Stil och stilfigurer
Autofill
 Namn och tilltal
 Titlar och tilltal
 Geografiska namn
 Personnamn
 Övriga namn
Autofill
 Ord och frassamlingar
 Allmänna ord- och frassamlingar
Autofill
 Fack- och ämnesspråk
 EU
 Juridiskt språk
 Myndighetsspråk och klarspråk
 Sportspråket
 Fack- och ämnesordsamlingar
Autofill
 Talspråk och språkvarieteter
 Talspråksdrag
 Slang, svordomar och gruppspråk
 Dialekter och regionalt språk
Autofill
 Främmande språk
 Översättning och tolkning
 Engelska
Autofill
 Språkvetenskapliga områden
 Språkhistoria och språkförändring
 Språk och kön
 Språksociologi: språket och samhället
 Språkvård, språkpolitik och språkattityder

Ordsökning

Fritextsökning

Mest sökta ord och fras senaste 30 dagarna

stor bokstav
%%%%
Genitiv
Dem
datum
Hen
emot
corona
såsom
it


Sökhjälp

Skriv ett ord eller en fras i ordfältet och klicka på sök. Om du får träff, välj den fråga du vill titta på genom att klicka på den.

Ordsökningen går igenom alla nyckelord som språkfrågorna är taggade med.

Fritextsökningen går igenom alla ord i alla språkfrågor och svar.