ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Vemmerlövs socken : Järrestads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 147 Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 79
Vemmerlöv, Östra sn *Bielek agir f. åker Östra Vemmerlövs socken sn Agdehåla sänka i mark
Vemmerlöv, Östra sn /Se *Bielekagir f. åker Östra Vemmerlöv sn o. by Appahög backe
Vemmerlöv, Östra sn *Bognhöys agir f. havreåker Östra Vemmerlöv socken och by Appehög backe
Vemmerlöv sn *Bognhöys agir f. åker Vemmerlöv sn o. by Basstorpaliden backe
Vemmerlöv, Östra sn *Breingen f. åker Bassaryd gård *Bastorpaliden backe
Vemmerlöv, Östra sn *Breingen f. åker Basstorp gård Brännesjö mosse
Vemmerlöv, Östra sn *Brue uelten f. åker Bränneboda gård Brölebacke betesmark
Vemmerlöv, Östra sn *Brue weltehen f. havreåker Dode, Lilla gård Bökebjeret skog
Vemmerlöv sn *Dall ager f. åker Dode, Stora gård Dode mosse mosse
Vemmerlöv, Östra sn *Dall agir f. åker Store Dode gård Dodesjö mosse
Vemmerlöv sn Dodesjö sjö Dode gård Domarringen stensättning
?Vemmerlöv, Östra sn Dodesjö sjö /Se Ejlertslund gård Domarringen stensättning
Vemmerlöv, Östra sn *Döuellin f. åker Enereshus, se Kävs Saknas Dunemaden betesmark
Vemmerlöv, Östra sn *Döuellin f. åker Eneryd, se Kävs Saknas Firren furuskog
Vemmerlöv, Östra sn *Elle agir f. åker Eriks torp rivet hus Fläskaledet grind
Vemmerlövs, Östra socken /Se *Elle agir f. åker Forse kvarn Forsefall vattenfall
Vemmerlövs, Östra socken /Se *Ellerne f. äng Fredriksborg gård Grönhultakärr vattensamling
Vemmerlövs, Östra socken /Se *Ellernne f. ängar Furuhus rivet hus Gyllebo sjö sjö
Vemmerlövs, Östra socken /Se *Follebecks agir f. havreåker Grönhult gård Gyllebosjön sjö
Vemmerlövs, Östra socken /Se *Follebecks agir f. åker Grönhult gård Gylleboa sjö sjö
Vemmerlövs, Östra socken /Se *Folle wads eng f. äng Grönhults skola skola Gylleboakäsk skog
Vemmerlöv, Östra kyrkby o. sn /Se *Folle wads eng f. äng Gullarp gård Gyllebo mossar mossar
Vemmerlöv, Ö. sn /Se *Gade ager f. åker Gyllebo traktnamn Hallabacken backe
Vemmerlöv, Östra sn /Se *Gade agir f. åker Gyllebo traktnamn Hallabacken backe
Vemmerlöv, Ö. sn /Se *Grobbe agir f. havreåker Gyllebo gård Hanakammabacken backe
Vemmerlöv, Ö. sn /Se *Grobbe agir f. åker Gyllebo herregård Husalid skogsbacke
Vemmerlöv, Östra sn /Se Guldager f. åker Gyllebo f.d. säteri Husaly skog
Vemmerlöv, Östra sn /Se *Guldagir f. åker Gyllebo gd Hålamosse vattensamling
Dode gd /Se Gyllebosjö sjö Gyllebo (numera styckat) säteri Hästhagen skog
Dode, Stora o. Lilla gdr /Se Gyllebosjö sjö Gyllebo herrgård Hökabursbacken backe
Forse gd med kvarn Gyllebosjö sjö Gylleboda, se Gyllebo traktnamn Hölabjer backe
Forse gd m. kvarn Gyllebo sjö sjö Gyllebodamaden, se Gyllebo traktnamn Kalingabacken backe
Fredriksborg Saknas /Se »Gylleboskoufue» skog Gyllebogodset herrgård Karlabymosse, Norra mosse
Fredriksborg Saknas /Se *Hampe agir f. åker Gyllebo station järnvägsstation Killeängen äng
Gyllebo hgd *Hampe agir f. åker Hallatorpet f.d. torp Kläppamossen mosse
Gyllebo by *Harpehöys agir f. havreåker Hammarshus rivet hus Kobäcksängen äng
Gyllebo hg *Harpe höys agir f. åker Hallahuset hus Krulyckevången åker
Gyllebo g. *Herretzstigs lidhen Saknas Hasslehus hus Kyllingakorran sankmark
Gyllebo hg *Huiding, Lille och Store f. havreåkrar Hasslehus gård Kyrkohölen höl
Gyllebo gods /Se *Huiding, Lille och Store f. åkrar Havrahus rivet hus Kärleksstigen gångstig
Gyllebo gods *Höffdesticked f. havreåker Hejdenridarehuset lägenhet Kävsbackar åker
Gyllebo slott *Höffde stickidt f. åker Hejderidarehuset hus (villa) Liavången skog
Gyllebo slott *Hölebierg f. åker Johnstorp, se Gyllebo traktnamn Liavången område
Gyllebo hg *Hölebiergs eng f. äng *Jungershuset hus Lillarödskullen skogsbacke
Gyllebo hg *Höllebiergs Eng f. äng Jönstorp hus Limmesåsen åker
Gyllebo hg /Se *Höyesteens ager f. åker Karlaby by Långevass del av Gyllebosjön
Gyllebo f.d. säteri /Se *Höyestens agir f. åker Karlabygården gård Mossadalen dalgång
Hammarshuset rivet hus /Se *Kaastebiergs agir f. åker Karlsro gård Mossadalen dalgång
Karlaby by *Kaastebiergs agir f. åker Killehusen hus Mullamöge åker
Karlaby by *Karleby agir f. åker Kulla gårdar Munkarynga grund
Karlaby by *Karlleby agir f. åker Kungahuset rivet hus *Munkaryngor Saknas
Karlaby by *Kattekrog f. äng Käpparöd gård Näbbamosse mosse
Karlaby by *Katte Krog f. äng Kävs hus Prästaliden backe
Karlaby by Kobäck bäck /Se Liahus hus *Prästaliden landsvägsbacke
Karlaby by Kolabäck(en) bäck /Se Ljungshuset hus Rygårdsbäcken bäck
Karlaby by *Korre agir f. åker Mossahuset torplägenhet Ryngedamm odlad äng
Karlaby by *Korre agir f. åker Munkarynga gård Ryngemosse mosse
Karlaby by *Korre agir åker /Se Munkarynga gård Rännebäcken bäck
Karlaby by *Krög aglerne f. äng Nyjordshuset gård Rävabacken betesmark
Karlaby by *Krög eglerne f. äng Näbb gård Röesten holme
Karlaby by *Kulp f. åker Näbbe gård hemman Rölamosse mosse
Karlaby by *Kulp f. åker Ramnakulla, Lilla gård Römossen mosse
Karlaby by /Se Lammakorra vattensaml. /Se Ramnakulla, Stora gård Sandhammaren Saknas
Karlaby by /Se *Lammebierg ager f. åker Risbjer gård Sandkingen grusbacke
Karlaby gd /Se *Lammebierg agir f. åker Risbjer gård *Sjöryds torvmosse torvmosse
Karlaby by /Se *Lammekurre f. åker Rygård gård Smedjebacken backe
Karlaby gd /Se *Lamme Kurre f. åker Rygård gård Smörstackastenen sten
Kyrkan Saknas *Lamme Kurre åker /Se Ryngorna, se Munkarynga Saknas Stockeboån å
Kyrkan Saknas Listarumsån å *Ryngorna gård Storkaängen vattensamling
Liahuset hus /Se *Maa, Söndre f. äng Ryngorna bebyggt område Stutabetet betesmark
Munkagården, se Munka Rynga gd *Maë, Söndre f. äng Röla, Lilla gård Svensbjer åkerbacke
Munka-Rynga gd Maë agir f. åker Röla, Stora gård Tinnamossen mosse
Munka-Rynga gd *Maë agir f. åker och äng Röla gårdsnamn Tjuvalund åker
Munka-Rynga gd *Maën f. äng Rösla bebyggt område Torpa hivlor betesmarker
Munka-Rynga gd *Maën f. äng Sjörröd gård Vasaängen äng
Munkarynga gd *Magla agir f. åker Sjöryd gård Virrestad mölla nu riven väderkvarn
Munka-Rynga gd *Magle agir f. åker Sjöryd gård Västremossabäcken bäck
Munkarynga gd *Mandtallett f. äng Skräddaröd smågårdar Västremosse mosse
Munkarynga gd *Mandtallitt f. äng Snitting smedja Esperödsliden väg
Munkarynga gd *Marche holm f. havreåker Sofielust gård  
Munkarynga gd *Marcheholm f. åker Sofielust gård  
Röla, Lilla el. Stora gdr *Marhöyen f. havreåker Sofielust gård  
Röla gdr /Se *Marhöyen f. åker Svarteboda rivet hus  
»Røttle», se Röla, Lilla el. Stora torp *Mha agir f. havreåker Svenstorp, Lilla gård  
Sjöryd gd *Mhaa agir f. äng Svenstorp, Stora gård  
Sjönöd gd /Se *Moneche holm f. havreåker Torna hus  
Skräddaröd by *Munche holm f. äng Torp by  
Sofielust Saknas /Se *Munckeholm f. äng Torp by  
Vemmerlöv, Östra by *Mölle eng f. äng Torps boställe kronoboställe  
Vemmerlöv by *Mölle eng f. äng Torpabostället gård  
Vemmerlöv, Östra by *Mölle möye, Store och Lille f. havreåkrar Tre kronor hus  
Vemmerlöv, Östra by *Mölle möye, Store och Lille f. åkrar Tryna gård  
Vemmerlöv by *Riisbiergs Dallen f. åker Täppeshuset hus  
Vemmenlöf by *Riisbiergs Dallen f. åker Vasahuset hus  
Vemmerlöv, Östra by *Rompen f. havreåker Vemmerlöv by  
Vemmerlöv, Östra by *Rompen f. havreåker Vemmerlövsgården gård  
Vemmerlöv by *Rompen f. åker Vemmerlövsgården gård  
Vemmerlöv by *Rompen f. åker Vemmerlövstorp by  
Vemmerlöv by +Rännebäcken bäck /Se Virrestad by  
Vemmerlöv, Östra by Rörums södra å å Västratorp gård  
Vemmerlövstorp Saknas /Se Rörums söndra å å Yxnaryd gård  
Virrestad by *Rösmisagir f. åker Yxneryd, se Gyllebo traktnamn  
Virrestad by *Rösmis agir f. åker Äsperöd, Lilla gård  
Virrestad by *Saanden Saknas Äsperöd, Stora gård  
Virrestad by *Saanden Saknas    
Virrestad by *Seuekiers agir, Store och Lille f. åkrar    
Virrestad by *Seuuiekiers ager, Store och Lille f. åkrar    
Virrestad by Seuekiers (Seuuekers) agir, Store o. Lille Saknas /Se    
Virrestad by *Sielsbierg f. havreåker    
Virrestad beb. /Se *Sielsbierg f. åker    
Virrestad by /Se Skryderydh, Skruderidh, se Skräddaröd by    
Yxnaröd gd *Skudaaren f. åker    
Äsperöd bebyggelse /Se *Skud aaren f. åker    
  *Slett ager f. åker    
  *Slett agir f. åker    
  *Smaa höye agir f. havreåker    
  *Smaa höye ager f. åker    
  *Soffuebiergs ager f. åker    
  *Soffuebiers agir f. åker    
  *Sten ager f. åker    
  *Sten agir f. åker    
  Stenvälen bäck /Se    
  Storkaängen äng /Se    
  *Suenningsbierg f. havreåker    
  *Suennings bierg f. åker och äng    
  *Sönder tofft f. åker    
  *Sönder tofft f. åker    
  *Thore maa f. äng    
  *Thoremhaa f. äng    
  *Toffte agir f. åker    
  *Toffte agir f. åker    
  *Tornneleds agir f. åker    
  *Tornneleds ager f. åker    
  *Torpe sty ager f. åker    
  *Torpestij agir f. åker    
  Tystabäck bäck    
  *Westre tofft f. åker    
  *Vestre tofft f. åker    
  *Wod ager f. åker    
  *Wodagir f. åker    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Norra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  *Wæfflinghe drätten åldrätt    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.