ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Smedstorps socken : Ingelstads härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 131 Naturnamn : 45 Bebyggelsenamn : 162 Naturnamn : 193
Smedstorp sn /Se Alnabjärg backe /Se Smedstorps socken sn Alevången åker
Smedstorp sn »Bjera dammarne» natn? /Se Smedstorp sn Alevången vång
Smedstorp sn Björnbäcken bäck Smedstorp sn o. säteri *Alnsbjer backe
Smedstorp sn Björnbäcken bäck Smedstorp sockenoch herrgård Alnabjer backe
Smedstorp sn Brännebacken höjd o. triangelpunkt Smedstorp sn och by Alnebacken backe
Smedstorp sn Flintelierna naturnamn? Smedstorp socken och by m.m. Backarna åkermark
Smedstorp sn Galoppadammen äng /Se Smedstorp sn och by och hgd Backarna område med backar
Smedstorp hg Gyabjär berg /Se Smedstorp socken och herregård, stationssamhälle Bakberget dal
Smedstorp sn Gållån å /Se Smedstorp socken och herregård, stationssamhälle Bakbjeret kärr
Smedstorp sn Hägerholmen holme /Se Smedstorp socken och herregård, stationssamhälle *Bak Bjeret vägsluttning
Smedstorp sn *Hörakorra natn /Se Smedstorp socken och herregård, stationssamhälle Bjeraskogen skog
Smedstorp sn Komstadån å Alingborg gård Bjereskogen skog
Smedstorp sn Korsbäck bäck /Se Breahult t. Bjerskogen bokskog
Smedstorp sn Kråkebäcken bäck /Se Brogård gård Bjeret ås, bete o. skog
Smedstorp sn Lergravakärr kärr Brogård gård Björnbäcken bäck
Smedstorp sn Lergravakärr sank mark Brännebacken gård Blekan holme
Smedstorp herresäte o. sn /Se Listarumsån å Brännebacken gård Bockahöl höl
Smedstorp sn /Se Listarums äng äng Dunahuset hus Borvabackarna skogsbacke
Smedstorp sn och m:e /Se Röbäck bäck Ekdala gård Borvabackarna backar
Eneryd gd /Se Röbäck bäck Ekdala gård Borvabruden skogsrå
Gårdslösa by Röbäck skiljebäck /Se Eneryd småbruk Broalid backe
Gårdlösa by Rösslebäck bäck /Se Flagabro gård *Broalid landsvägsbacke
Gårdlösa by Sillavadsån å Flagabro vattenkvarn Broalid landsvägsbacke
Gårdlösa by Sillavadsån å Flagabro gård *Broalid(s)backen Saknas
Gårdlösa by Sjöbäcken bäck /Se Flagabro gård Bromsarebacken backe
Gårdlösa by Skånsbäck bäck /Se Flintelierna småbruk Brännebacke skogsbacke
Gårdlösa by Skärabäck bäck /Se Fåglasång småbruk Brötet åker
Gårdlösa by Smedstorpsdammen vattendrag Fåglasång t. Bykärret kärr
Gårdlösa Saknas /Se *Smörstacken, se *Swen Høridhes steenen Saknas Fåglasång f.d. torp Bångbacken backe
Gårdlösa Saknas /Se Snapphanegraven terräng Fåglasång gård Bångbacken landsvägsbacke
Gårdlösa by /Se Stabbaskog skog /Se Gamla skola folkskola Bökeholmen holme
Gårdslöa by /Se Stendala skogsmark Getaborg småbruk Dammsalarna äng
Gårdlösa by /Se *Swen Hørdhes steenen el. Smörstacken Saknas Getaborg t. Dammsalen del av sjö
Gårdlösa by /Se Sävkorran damm /Se Getaborg f.d. torp Dammvadsbron bro
?Killeröd by Sävkorran damm /Se Getaborg småbruk Dunavången åker
Killeröd by *Thywrelunghe Saknas Gårdlösa traktnamn Ekebjer skog, sandbacke
Killeröd by /Se *Tiörneberg äng Gårdlösa by Ekeskogen ekskog
Kverrestad, Norra by /Se Tommarpaån å Gårdlösa by /Se Flagabro mölla väder- och vattenkvarn
Kverrestad, Södra by /Se Tommarpaån å Gårlösa by Flintelierna skogsmark
Kyrkan Saknas Tunbyholmssjön sjö Gårdlösa by Flinteliderna område
Listarum by Tunbyholmssjön sjö Gårdlösa by Froelunden skog
Listarum by »Tyndbyskoufuen» skog Gårdlösa del av by Froelunden grandunge
Listarum by /Se *Wredhstenen Saknas Gårlösa, Lilla hus Furen åker, förr furuskog
Nygård, se Tunbyholm hg Ålen äng /Se Gårlösa, se Gårdlösa traktnamn Furen granplantering
Petersborg hg /Se Ålen dalgång /Se Hakas gård Fästningen åker
Pinneboda gd:ar /Se   Hassleboda småbruk Fökan betesmark
Pinneboda gd /Se   Hassleboda f.d. torp Galoppadammen äng
Skräppeboda by   Hattahusen stathus Galtarumpan åker
Skånsbäck lht /Se   Hattahusen t. Getaryggen ås
Skärabäck gd eller tp /Se   *Hattahusen stathus Grannsåkrarna åkrar
Smedstorp gammalt herresäte   *Hattahusen stathus Gravamossen mosse
Smedstorp krst.?   Hattahusen f.d. stathus Grusgraven grustag
Smedstorp gammalt herresäte /Se   Högvalla gård Gundrasten sprängd sten
Smedstorp gd   Kalkugnen nu riven kalkugn Gyabjer backe
Smedstorp gammalt herresäte   Killeröd gårdar Gyakillan källa
Smedstorp gd   Killeröd gård Gyakärr kärr
Smedstorp hg   Killeröd bebyggt område *Gyas kulle backe
Smedstorp hgd   Kladdersten gård Gårlöseribban åker
Smedstorp hg   Kladdersten f.d. torp Hallabacken skogsbacke
Smedstorp hg   Kulltorp gård Hallabacken skogsbacke
Smedstorp hg   Larsbo gård Hannahögsbacken backe
Smedstorp hg   Larsbo gård Harakullabacken skogsbacke
Smedstorp hg   Lillaförbättring småbruk Hasslerummet skog
Smedstorp hg   Limugnen Saknas Hattahusvången åker
Smedstorp hg   Listarum by *Herrestadsvridan vägskäl
Smedstorp hg   Listarum by Holma skog
Smedstorp hg   Listarum by Holma ry åker
Smedstorp gammalt herresäte   Listarum by Husadal dalsänka
Smedstorp hg   Listring inbyggarbeteckning Hägerholmen holme
Smedstorp gård   Ljungstorp hus Hägnaden skog
Smedstorp hg   Ljungstorp bebyggt område Härstedts backe landsvägsbacke
Smedstorp hg   Ljungstorp bebyggt område Hästahagsbacken åker
Smedstorp hg   Ljungstorpaställena gårdar Höjan inhägnat område
?Smedstorp hg   Ljungstorps skola folkskola Ingelstad-skälet gräns
Smidstorp = Smedstorp sn   Marietorp gård Ingeletavången åker
Snogge by   Marietorp gård Järnkällan källa
Snogge by   Marietorp gård Kallsmossen betesmark
Snogge by /Se   Moagården gård Kalvahagen åker
Snugge = Snogge by   Moagården gård Kalvahagen utmark
Stensberg gd   Månstorp gård Kalvavadsvången åker
Stensberg gd /Se   Månstorp gård Kapellet vång
Stickav gård /Se   Månstorp gård Kasse killa källa
Stickhov by   Norringens gård Kassekille källa
Stickhof gd /Se   Olofsdal gård *Kasse källa källa
Sävkorran förr tp /Se   Petersborg eller Tungby, se Tunby traktnamn *Kassekälla källa
Tjustorp by   Pettersborg gård Kattarumpan åker
Tjustorp gårdar   Pettersborg gård Killerödbäcken bäck
Tjustorp by   Pettersborg säteri Killerödsvången åker
Tjustorp by   Pettersborgs skola folkskola Klingehög backe
Tjustorp by   Pinneboda gård Klingeshöj skogsbacke
Tjustorp by   Pinneboda gård *Knutas mosse nu utdikad mosse
Tjustorp by   Pinneboda gård Kobackarna backar, betesmarker
Tjustorp by /Se   Rosenlund gård Kohagen betesmark
Tjustorp by /Se   Rosenlund t, Kråkebron bro
Tunby by   Rosenlund f.d. torp Kråkebäcken bäck
Tunby by   Sillavad gård Kråkehög åkerbacke
Tunby by   Sjötorpet gård Kråkemossen betesmark
Tunby by   Sjötorpet gård Kråkevången åker
Tunby by   Skoghult t. Kung Alnes backe backe
Tunby by   Skräppeboda gård Kyrkovången åker
Tunby by   Skräppeboda gård Lilla kärr kärr
Tunby by   Skräppeboda gård Limugnsmossen mosse
Tunby by   Skånsbäckahuset hus Listarums backar skogsås
Tunby by   Skärabäck gård *Listarums backar backar
Tunby by   *Skärabäck småbruk Listarums backar ås
Tunby by   Skärebäck t. Listarumsbäcken bäck
Tunby by   *Skärabäck småbruk Listarumsskälet rågång
Tunby by   Smedstorp traktnamn Ljungavången åker
Tunby by   Smedstorp municipalsamhälle Lundakärr äng
Tunby by   Smedstorp styckad gård Lycksalighetens ö holme
Tunby by   Smedstorp säteri Långalid backe
Tunby by   Smedstorpagården herrgård Långetyge åkerbacke
Tunbyholm hg   Smedstorpsgården herrgård Långmoabäcken bäck
Tunbyholm gammalt herresäte   Smedstorps samhälle stationssamhälle (f.d. municipalsamhälle) Långmoarna åker, förr äng
Tunbyholm hg /Se   Smedstorps skola folkskola Långmoerna ängar
Tunbyholm hg   Smedstorps station järnvägsstation *Långmoerna odlat område
Tunbyholm herresäte   Smedstorps station järnvägsstation Långmoerna äng(?)
Tunbyholm gammalt herresäte   Snogge gård Långmoorna marker
Tunbyholm hg   Snogge gårdar och hus *Långvällavägen väg
Tunbyholm hg   Snoggedal gård med vattenkvarn *Långvällavägen väg
Tunbyholm gammalt herresäte   Stendala gård Margretekärr kärr
Tunbyholm herresäte   Stensberg gård Margarete kärr kärr
Tunbyholm hg   Stensberg gård Mossavallarna vallar
Tunbyholm gammalt herresäte   Stendberga gård Murvången åker
Tunbyholm hg   Stickhoff gårdar Möllebackarna åkerbackar
Tunbyholm hg   Stickov gård Mölledammen sjö
Tunbyholm hg   Sävkorran gård Möllemaden äng
Tunbyholm herresäte   Sävkorran f.d. torp Möllemaden äng
Tunbyholm herresäte   Tjustorp by Möllemaden äng
Tunbyholm herresäte   Tjustorp by Möllevägen väg
Tunbyholm Saknas /Se   Tjustorp by Nytäppet skog
    Tjustorp by Nyvång åker
    Tjustorp by Nyvång åker
    Tjustorp, Södra del av Tjustorp Nyvång vång
    Tjustorps mejeri mejeri Petters mosse kärr
    Tjustring inbyggarbeteckning Rothugget skog
    Tjärehuset hus Rothugget skog, mosse
    *Tockens gård Rothugget skogsområde
    Tomarp, se Smedstorp traktnamn Ryet vång
    Tunby traktnamn Rännelidsbacken skogsbacke
    Tunby by Rävabacken åkerbacke
    Tunby by Rävatoppen skogsbacke
    Tunby by Röbäck bäck
    Tunby by Rösslebäck bäck
    Tunby by /Se Sillavad vadställe
    Tunbyholm traktnamn Sillavadsbron bro
    Tunbyholm herrgård Sillavadsån å
    Tunbyholm styckad gård Sillavalsån å
    Tunbyholm säteri Silängen äng
    Tunbyholm herrgård Simrishamnsvägen väg
    Tunbyholms skola folkskola Sjöbäcken bäck
    Tunby skola småskola Sjödämmet betes- och skogsmark
    Tungby, se Tunby traktnamn Sjön åker
    Tungby, se Tunby traktnamn Sjötäppet skog, äng, mosse
    Tungbyholm, se Tunbyholm traktnamn Sjötäppsbacken holme
    Vipetorpet småbruk Skedrikan dalsänka
    Vivetorpet gård Skinnpunga underjordisk gång
    Värstingens gård Skräppebodaängar ängsmarker
    Västgård gård Skånsbäck bäck
    Västholmen gård, styckad Skönebäck, se Skånsbäck Saknas
    Vävarehuset hus Slottsparken park
    Vävaretoften jord Smedstorpa backar backar
      Smedstorpa damm damm
      Smedstorpamarken mark
      Småängarna åker
      Spjället åker
      Spånga åker
      Stendala betesmark
      Stendala dal
      Stendalabacken landsvägsbacke
      Stendalabron bro
      Stendalaån vattendrag
      Stora kärr kärr
      Strätet passage
      Svartahål kärr
      *Sävkorran damm
      *Sävkorran damm
      Tittekroken åker, dalgång
      Tjustorpbäcken bäck
      Toftamaden åker
      Tomelillavägen landsväg
      Tommarpsån å
      Tranesten sprängd sten
      Tunby baska område
      Tunbyholms sjö sjö
      Tunbyholmssjön insjö
      Tunbyholms skog skogsmarker
      Tunby sjö, se Sjön Saknas
      Tunby sjö insjö
      Tuvemossen mosse
      Vävaremossen betesmark
      Österå del av Tommarpsån
      Östra baska skog

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.