ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vreta Klosters socken : Gullbergs härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 806 Naturnamn : 101 Bebyggelsenamn : 1679 Naturnamn : 501
Vretakloster sn Baspunkten Norra triangelpunkt Vreta Kloster socken Alhagen Saknas
Vreta kloster sn Bergs slussar slussar Vreta Kloster socken Asptomten åker
Vretakloster sn /Se Bergsättersmon terräng Vreta Kloster socken Albäcken bäck
?Vretakloster socken Bjällerängen äng /Se Vreta Kloster socken Albäcksbron bro
Vretakloster sn (undermedeltiden bernhardinerkloster) Bjällerängen äng /Se Vreta Kloster sn Albäcksbron bro
Vretakloster sn /Se Björklund ägomark Vreta Kloster sn Askegårdsbränn vattenpöl
Vreta kloster sn Björnsundet ägomark Vreta Kloster sn Askegårdsbränn vattenpöl
Vretakloster sn Blackbäcken bäck Bergsbo sillnackar inbyggarbeteckning Backgärdet Saknas
Vretakloster sn *Brunnbyslåtten åker Adamstorp gård Backgärdet Saknas
Vreta kloster sn Brunneby slussar slussar Adamstorp gård Backekullen, Stora Saknas
Vreta kloster sn Busen ägomark Adamstorp gård Bassängen Lilla kanalutvidgning
Vreta kloster sn Busen mosse /Se Adamstorp Lilla bs. Bassängen, Lilla kanalutvidgning
Vretakloster sn Danglan terräng Adamstorp Lilla lhtr Beckskäpporna åker
Vreta kloster sn Ekbacken ägomark Adamstorp Lilla lhtr Berggärdet Saknas
Vretakloster sn Ekbacken terräng Adamstorp Lilla lhtr Bergsgrindarna grindar
Vretakloster f. kloster, sn *Ekelyckan lycka Adolfsberg avs. lht Bergsgrindarna grindar
Vretakloster sn *Ekelykkia jordlott Alborg avs. lht Bergs Kanalbro bro
Vreta kloster sn Finnhagen terräng Alfredsberg avs. lht Bergsluckorna grindar
Vretakloster f. kloster, sn *Flemmaviken vik Algotsro avs. lht Bergsätersbacken backe
Vreta kloster medeltida kloster, sn Flogen terräng Alholmen t+ Bergsätersmon bergmark
Vreta kloster sn Fridensberg ägomark? Alholmen lht Bergsliden åker
Vreta kloster samh., sn Fulmossen ägomark Andersberg t Betesbacken del av ås
Vreta kloster medeltida kloster, sn Gistadlund ägomark? *Andersberg avs. lht Betinget hage
Vreta kloster sn Gråtedalen ägomark Andersborg lht. avs. Biskopsvassen vassbänk
Vreta kloster sn Gullberg(et), se Gullbergshögen kulle Anderstorp t. avs. Biskopsvassen vassbänk
Vreta kloster sn Gullbergsflåtten äga /Se Anderstorp t. avs. Bjällerängen äng
Vreta kloster sn Gullbergsgärdet gärde /Se Anläggningsvillorna bostadshus Björnbacken backe
Vreta kloster sn Gullbergs hög, se Gullbergshögen kulle Anläggningsvillorna bostadshus Björkholmen Saknas
Vretakloster sn Gullbergs hög kulle Anläggningsvillorna bostadshus Björnåkrarna Saknas
Vreta kloster sn Gullbergshögen kulle /Se Anläggningsvillorna bostadshus Blackbäcken bäck
Vreta kloster sn Gullbergshögen terräng Anneborg bs. Blackbäcken bäck
Vreta (kloster) sn Gullbergshögen, Lilla kulle /Se Annelund avs. lht Blackbäcken bäck
Vretakloster sn Gullbergshögen berg /Se Annero avs. lht Blackbäcksgärdet åker
Vreta kloster sn Gullbergshögen berg /Se Appelgården bebyggelse Blå Våmm åker
Vretakloster sn Gullbergshögen kulle /Se Appelgården gård Blå Våmm åker
Vretakloster sn Gullbergshögen hög /Se Appelgården bebyggelse Bolagshagen hagmark
Vretakloster sn Gullbergsåkrarna åkrar /Se Appelgården bebyggelse *Bolmbackarna backar
Vreta kloster sn Gullvagnskullen, se Gullbergshögen kulle Appelgården bebyggelse Bolmbackarna backar
Vretakloster sn Guppan terräng Arrendatorsbostaden bebyggelse Bommen gärde
Vretakloster sn Göta Kanal kanal Arrendatorsbostaden bebyggelse *Borgsängen äng
Vretakloster sn Hammaren terräng Askegården hmd Bostorps backe backe
Vretakloster sn Heda slussar slussar Askegården hmd Boställshagen hage
Vretakloster sn Hoornstaffwis ængh se Hornstäve by Askegården gård Brinkebäcken bäck
Vretakloster sn *Hornstäveäng förr äng Askegården gård Brudluckorna grindar
Vretakloster sn Hornstäve äng äng Aspegården gård Brogärdet gärde
Vretaklostersn sn Hundtungenaten strandområde Aspegården bebyggelse Brohagen gärde
Vreta kloster sn *Härnaviken vik Aspegården bebyggelse »Brunn» vattenpöl
Vretakloster sn Högberget ägomark Asplund avs. lht Brunnbybassängen kanalutvidgning
Vretakloster sn Högberget berg /Se Asplund avs. lht Brunnebyskogen skogsmark
Vretakloster sn Jungfrun ägomark Axborg lht. avs. Busen mosse
Vretakloster sn Jätteberget berg Axborg avs. lht Busen mosse
Vreta kloster sn Karl Johans slussar slussar Backen lht. avs. Byxan åker
Vretakloster sn *Klosstergärdet, Västra Saknas Backen hmd Bäckliden åker
Vreta kloster sn *Klostergärdet, Östra Saknas Backen lht Bäckliden åker
Vretakloster sn Kohagen ägomark? Backgården gård Böndernas Berg skifferbrott
Vretakloster socken Korpberget triangelpunkt Backgården bebyggelse Böndernas Berg skifferbrott
Vretakloster socken Källbacken terräng? Backgården hmd Danglan äng
Vretakloster sn Lustigkulle fornlämning Bankhuset lht Dungjorden gärde
Vreta kloster sn Långkärr ägomark Bassängen, Stora bassäng Dåven Norra lugnvattenställe
Vreta kloster sn *Malfors kvarn kvarn Berg by Ekbacken Saknas
Vreta kloster sn Malfors kvarnar kvarnar Berg by Enbärskullen kulle
Vreta kloster sn Malfors såg såg Berg by Enbärskullen kulle
Vreta kloster sn Mjölorpesjön sjö Berg by Falklyckan åker
Vretakloster sn Mosseberg f.d. torp Berg by »Floen» hage
Vreta sn Motala ström vattendrag Berg by Floen åker
Vreta kloster socken Myrängen terräng Berga avs. lht Floen åker
Vreta klosters sn sn Myrängsbacken terräng Bergdala avs. lht. Flogen hage
Vreta kloster sn Märkärret ägomark Bergdalen lht Flohagen åker
Vretakloster sn Nygärdet ägomark Bergdalen avs. lht Flistadsvägen väg
Vreta kloster sn Nykvarn f.d. kvarn Berget lht Folkparken avs.
*Vreta klosters sn sn Odensborg fornborg /Se Bergs Gästgivargård gård Folkparken park
?Vretakloster sn Ormemossen mosse Berget Norra t. avs. Galgbacken grusbacke
Vreta kloster sn Oskars slussar slussar Berget Södra t. avs. Galgbacken f. d. galgbacke
Vretakloster sn Roxen sjö Berghamra avs. lht. Galgplats Saknas
Vreta kloster sn Roxen sjö Bergliden avs. lht. Galgplats Saknas
Vreta kloster sn Runkällan källa Bergslott t Galgplats Saknas
Vreta kloster sn /Se *Röndelyckan lycka Bergslott t. Galgplats Saknas
Vreta sn /Se *Röndelykkia jordlott Bergslott t. Galgplats Saknas
Vreta kloster sn *Röndelycka äga /Se Bergslott t. Galgplats Saknas
Vreta kloster sn *Röudden stenudde Bergslott t. avs. Galgplats Saknas
Vretakloster sn Sions brunn terräng Bergslott t. avs. Galtegatan väg +
Vretakloster sn Sjögestadlund ägomark Bergslott avs. lht. Galtegatan väg +
Vreta kloster sn Släthällarna terräng Bergslott avs lht. Glanstadskullen kulle
Vreta kloster sn Spökberget berg Bergslott avs. lht. Grindtorpebacken backe
Vreta, (numera Vreta kloster) sn Sunddalsmon terräng Bergslott avs. lht. Grustaget grustag
Vreta kloster sn Svartån älv Bergsslott lht Gråtardalen åker
Vreta kloster sn Svartån älv Bergs Motorverkstad avs. lht. Gråtaredalarna åker
Vreta kloster sn Svartån älv Bergs Samhälle lägenheter Gråtaredalarna gärde
?Vreta kloster sn Svartån å Bergs slussar slussar Gräsvägen väg
Vretakloster sn /Se Svinudden udde Bergs slussar poststn Grönkullen kulle
Vreta kloster sn Tallekärret kärr Bergsäter t. avs. Gullbergsflåtten Saknas
Vreta klosters kyrka Saknas Tallkullen terräng Bergsäter lht Gullbergsgärdet Lilla Saknas
Vreta kloster sn Tegelbrunnarna ägomark Bergsätra avs. lht. Gullbergshögen kulle
Vreta kloster sn Vadsjön, Lilla o Stora sjöar Bergsätra avs. lht. Gullbergshögen backe
Vreta kloster sn Vass, Norr vassrugge /Se Bergvik avs. lht. Gullbergshögen backe
Vreta Saknas Vass, Sör vassrugge /Se Bergvik Lilla lht. avs. Gullbergshögen backe
Vreta kloster sn *Vreta skogar Saknas Bernhardsminne lht:r Gullbergshögen backe
Vretakloster sn Våghäll strandområde Bernhardsminne lht:r Gullbergshögen backe
Vreta kloster sn Åholmen holme Bernhardsminne lht:r Gullbergshögen backe
Vreta kloster sn Äldehagen ägomark Bernhadsminne lht:r Gullbergshögen backe
Vreta kloster sn *Ölången sjö /Se Biskopsbro gård Gullbergshögen backe
Vretakloster sn   Biskopsbro gård Gullbergshögen backe
Vretakloster sn   Biskopsgården, se Klostergården Saknas Gullbergshögen backe
Vretakloster sn   Biskopsgården = Klostergården Saknas Gullbergshögen backe
Vretakloster sn   Biskopsgården = Klostergården Saknas Gullbergshögen backe
Vreta kloster sn   Biskopsgården = Klostergården Saknas Gullbergshögen backe
Vretakloster sn   Bjällbo lht. Gullbergshögen backe
Vretakloster socken   Bjälösa by Gullbergshögen backe
Vreta kloster förr kloster   Bjälösa gård Gullbergshögen Lilla kulle
Vretakloster sn?   Bjälösa by Gullbergshögen Lilla kulle
Vreta kloster sn   Bjälösa by Gullbergshögen Lilla kulle
Vretakloster sn   Bjälösa by Gullbergsåkrarna Saknas
Vreta kloster sn   Bjälösa by Gullbergsåkrarna Saknas
Vreta kloster f. kloster   Bjälösa by Gullvagnskullen Saknas
Vretakloster sn   Bjälösa by Guppan dalkjusa
Vreta kloster sn   Bjälösa, Lilla gård Guppan dalgång
Vreta kloster   Bjälösa Lilla gård Guppan äng
Vreta kloster sn   Bjälösa Lilla gård Gussrikegärdet åkerjord
Vretakloster sn   Bjälösa Stora gård Gussrikekullen kulle
Vreta kloster sn   Björkdalen avs lht. Gåsbacken åker
Vreta kloster sn   Björkdalen lht Gärdet Stora åkergärde
?Vreta kloster sn /Se   Björkegården gård Gärdet. Västra åkerjord
Vreta kloster sn   Björkegården gård Gärdet. Östra åker
Vreta kloster sn /Se   Björket bs Hagen Västra åker
Vreta Kloster sn   Björkgrens stuga bs+ Hagflåtten åker
Vreta Kloster sn   Björkhaga avs lht. Hasselängen åker
Vreta kloster sn /Se   Björkliden lht. avs. Hasselängen åker
Vreta kloster sn /Se   Björklund lht. avs. Hasslet åker
Vreta (kloster) sn /Se   Björklund lht avs. Hedabassängen kanalutvidgning
Vreta kloster sn /Se   Björklund t. Hedén-naten sandrevel
Vreta kloster sn   Björklund lht Helvetet, Lilla åker
Vreta kloster sn /Se   Björknäs avs. lht. Helvetet Stora åker
Vreta kloster sn /Se   Björkudden riven lht Helvetet. Stora åker
Vreta kloster sn /Se   Björkudden lht Helvetet Stora åker
Vreta Klosters och Ledbergs snr Saknas /Se   Björkudden lht. Hinderpålarna påle
*Asen t.   Björkängen t. Hinsegårdsbrunn göl
*Benlösa gd   Björkängen lht Hinsegårdslyckan åker
Berg by   Björkängen t. avs. Hornstävegärdet åkerjord
Berg by   Björkö gård Hundtungenaten sandrevel
Biskopsbro, äldre namn på nuvarande Kungsbro gd   Björkö gård Hundtungan sandkulle
Biskopsbro gd   Björkö gård Hundtungan kulle
Biskopsbro indr. militieboställe   Björkö herrgård Hässleflåtten åker
Biskopsbro gd   Björnstugan bs. Hästhagen hage
Biskopsbro gd   Björkegården hmd. Hästhagen åker
?[Biskopsbro] Saknas   Björkegården hmd. Hästhagsåkrarna åkrar
Biskopsbro, senare Kungsbro gd   Blommedal t+ Hästängen åker
Biskopsbro hg   Blommedal t. avs. Hästängen åker
Biskopsbro indr. militieboställe   Blommelund bs. Hästängen åker
Biskopsbro äldre namn på Kungsbro, gd /Se   Blåsvädret t. avs. Hästängen åker
Biskopsbro äldre namn på Kungsbro, gd /Se   Blåsvädret t. Hästängen åker
Biskopsbro gd /Se   Blåsvädret t. Hästängen åker
Biskopsbro, se Kungsbro gd   Blåsvädret t. Högberget berg
Bjälösa gård   Blåsvädret t. Jakobslundsfallet mark
Bjälösa gd   Blåsvädret t. Jakobslundsfallet mark
Bjälösa gd   Blåsvädret t. Jakobslundsfallet mark
Bjälösa gd   Blåsvädret t. Jakobslundsfallet mark
Bjälösa gd   Blåsvädret t. Jakobslundsfallet mark
Bjällösa gd   Blåsvädret t. Jakobslundsfallet mark
Bjälösa gd   Blåsvädret t. Jakobslundsfallet mark
Bjälösa by   Blåsvädret t. Jakobslundsfallet mark
Bjälösa gd   Blåsvädret t. Jakobslundsfallet mark
Bjällösa gd   Blåsvädret t. Jakobslundsfallet mark
Bjälösa gd   Blåsvädret t. Jakobslundsfallet mark
Bjällösa gdar   Blåsvädret lhtr Jakobslundsvägen väg
Bjälösa gd   Bläckhornet lht. Jungfrun äng
Bjälösa gd   Bohemmet t. avs. Jungfrun gärde
Bjälösa gd   Boiro lht. Järnbergsflåtten Saknas
Bjälösa gård   Bommen bs+ Kalkflåttan åker
Bjälösa gård   Bommen + bom Kalkgröpperna Saknas
Bjälösa gd   Bommen + bom Kalkgröpperna Saknas
Bjälösa gd   Borgholm lht. Kalkungsåkrarna Saknas
Bjälösa g.   Borgholm lht. Kalkungsåkrarna Saknas
Bjällösa gd:ar   Bosestugan ? bs+ Kalkugnsåkrarna Saknas
Bjällösa gd   Bosestugan ? bs + Kanstenen sten
Bjälösa g.   Bosestugan ? bs + Kalvtomten tomt
Bjälösa gd   Bostorp t. avs. Kalvtomten betestomt
Bjälösa gd   Bostorp t. Kattebränn? kärr
Bjälösa gd   Bolstället gård Klackbacken Saknas
Bjälösa gd   Bostället gård Klostersbacke landsvägsbacke
Bjällösa L:a o. St:a gd:ar /Se   Bostället bebyggelse Klosters Backe backe
Bjälösa by /Se   Bostället bebyggelse Knivingeberget berg
Bjällösa L:a o. St:a gd:ar /Se   Bostället gård Knivingsberget berg
Bjällösa, Lilla o. Stora gdar /Se   Bostället bebyggelse Knivingebäcken bäck
Bjälösa by /Se   Bostället hmd. Knivingegärdet åkerjord
Bjälösa gd /Se   Bostället gård Knivingshagen avs. lht.
Björkö gd   Bostället gård Kohagarna Saknas
Björkö gd /Se   Bostället gård Kohagen åker
Björkö gd /Se   Brinksbäck t. Kohagen åker
Blåsvädret lht /Se   Brinksbäck t. avs. Kohagsflåtten åker
*Bondaö äng Saknas   Brinksbäck t. avs. Kolöten åker
Bro indr. militieboställe   Brinksbäck t. avs. Korensgärdet åkerflata
Bro indr. militieboställe   Bro = Kungsbro gård Korenshagarna hagmark
Bro egendom   Brohemmet t. avs. Korpberget berg
Bro indr. militieboställe   Brohyddan lht. Korpberget berg
Bro indr. militieboställe   Brovaktarestugan stuga Korpmossen mosse
?Bro boställe   Bruksvägen väg Korslyckan Saknas
Bro indr. militieboställe   Bruksvägen väg Korslyckan åker
Bro hg /Se   Brunnby traktnamn Korslyckan åker
Bro gd   Brunnby herrgård Korslyckan åker
Bro hg /Se   Brunnby Kvarn kvarn Korssätra åker
Bro gd   Brunnby Kvarn kvarn Korsvägen Saknas
?Bro gd   Brunnby Kvarn kvarn Kungsbro bro
Bro Saknas   Brunnby Såg Saknas Kungsbro bro
?Bro indr. militieboställe   Brunneby traktnamn Kvarnvägen väg
?Bro indr. militieboställe   Brunneby gård Kyrkvägen väg
?Bro indr. militiebost.   Brunnby gård Kyrkängen åker
Bro indr. militiebost.   Brunneby gård Kyrkängshumparna åker
Bro indr. militieboställe   Brunneby slussar slussar Källejorden gärde
Bro f. kungsgård, nu indraget militieboställe   Brunnorp lht Kärren gärden
Bro, äldre namn på nuvarnade Kungsbro gd   Brunnorp t. Kärrängen åker
Brunneby hg /Se   Brunnorp t. + Ladugårdskärret kärrmark
Brunneby hgd /Se   Brunnsdal lht. Ladugårdstomten gärde
Bærlösa gd   Brunnsdal avs. lht. »Lahagen» åker
Børghleisø, børleisø, se Bjälösa gård   Brunnsgården bebyggelse »Larsprängan» åker
Glanstad by   Brunnsgården gård Leran åker
Glanstad by   Brunnsholm t. avs. Lertaget lertag
Glanstad by   Brunnsholm t. avs. Lillevad grund
Glanstad gd   Brunnsholm t. avs. Lillevad grund
Glanstad gd   Brunnsholm t. avs. Lillevad grund
Glanstad by   Brunnsholm t. avs. »Lille Vann» grund och vassbänk
Glanstad by   Brunnsholm t. avs. Lillgårdslyckan åker
Glanstad by   Brunnstorp rivet t Lillgärdet gärde
Glanstad by   Brunstorp t + Lillgärdet åker m.m.
Glanstad gd   Brädkammaren = Stensberg lht Lillgärdet åker m.m.
Glanstad by /Se   Brädkammarn bs. Lillängen åker
Gullberg förr tingsställe   Bränneri + bebyggelse Lillängen Saknas
Gullberg samh. /Se   Bränneriet + Saknas Lillängsgärdet åkerjord
Gullberg jvst /Se   Bränneriet + Saknas Limningsängen åker
?Hagegården gd   Bränneriet + brygghus Linningsängen äng
Hagegården gd   Byggmästarhem t. Ljungsvägen landsväg
?Heda by   Bäckatorp avs. lht. Logegärdet gärde
Heda by /Se   Bäckatorp avs. lht. »Losselyckan» åker
Hornstäve by   Bäckdalen avs. lht. Losselyckan åker
Hornstäve by   Bäcketorp lht Lustbackegärdet Saknas
Hornstäve by   Bäckholmen lht Lustigkulle kulle
Hornstäve by   Bäckholmen bs. Lustigkulle kulle
?Hornstäve by   Bänorp lht Lustigkulle kulle
Hornstäve by   Bänorp lht Lustigkulle kulle
Hornstäve by   Bänorp t avs. Lustigkulle kulle
Hornstäve by   Bänorp t. avs. Långkärr hage
Hornstäve by   Bänorp t. avs. Långkärr hage
Hornstäfve by   Bänorp t. avs Långåkrarna åker
Hornstäve by   Charlottenborg avs lht. Länsmanshagen skog o hagmark
Hornstäve by   Cloettafabriken choklad- och karamellfabrik Lättjorden åker
Hornstäve by   Cloettafabriken choklad- och karamellfabrik Lötbäcken bäck
Hornstäve by   Cloettafabriken choklad- och karamellfabrik Lötbäcksviken vik
Hornstäve by   Cloettafabriken choklad- och karamellfabrik Löten Södra åker
Hornstäve by   Cloettafabriken choklad- och karamellfabrik Lövhagen hagmark
Hornstäve by   Cloettafabriken choklad- och karamellfabrik Lövhagskällan källa
Hornstäfve by   Dalen lht Magasinsgärdet åkerflata
Hornstäve by   Dalen lht. Midsommarkullen kulle
Hornstäfve by   Dalsäter lht. Mjölorpesjön åutvidgning
Hornstäve by   Danmark lht Mjölorps Äng äng
Hornstäve by   Danmark t. avs. Mjölorpe Äng äng
Hornstäve by   Davidsborg lht. Mohagsflåtten åker
Hornstäve by   Dalhem lht. Motala Ström flod
Hornstäve by   Davidsberg bs Motala Ström del av flod
Hornstäve by   Dikarhem t. Myra åker
Hornstäve by   Dikarhem t »Myrshagen» åker
Hornstäve by   ! Diket t + »Myrshagen» åker
Hornstäfve by   Diket + bs Myrängen åker
Hornstäve gd /Se   Disponentvillan, den gamla bostad Myrängen äng
Hornstäve by /Se   Disponentvillan, den nya bostad Myrängsbacken hage
Hornstäve by /Se   Dottersätter torp Märkåven ängbit
Hornstäve by /Se   Dottersätter t Märkåven ängbit
Hornstäve by /Se   Dottersäter utjord Märkärren kärr
Hornstäve by /Se   Dottersäter utjord Märkärret åker
Hornstäve gd /Se   Dottersäter utjord Norrhagen åker
Hornstäve by /Se   Dottersäter utjord Norrhagskärret åker
Hornstäve by /Se   Dottersäter utjord Norrlyckan åker
Håckla gård   Dottersäter utjord »Norr Vass» vassrugge
Håckla Saknas   Dottersäter utjord Norrängen bete
Håckla gd /Se   Dottersäter utjord Norrängsplöjet åker
Håckla by   Dottersäter utjord Nybro bro
Håckla gd   Dottersäter utjord Nybro bro
Håckla by /Se   Dottersäter utjord Nybro bro
Härna by   Dottersäter utjord Nybro bro
?Härna by   Dottersäter utjord Nygårdsgärdet åkerjord
Härna by   Dottersäter utjord Nygärdet gärde
Härna by   Dottersäter utjord Nykvarnsgärdet åkerflata
Härna by   Dottersäter utjord Nykvarnsvägen väg
Härna by   Dottersäter utjord Nylyckan åker
Härna by   Dottersäter utjord Nyängen åker
Härna by   Dottersäter utjord Nötängen Saknas
Härna by   Dottersäter utjord Ormmossen mosse
herrem Saknas   Dottersäter lht. Orskärret lågmark
Härna by   Dottersäter t. Oxelhagshumpen Saknas
Härna by   Drabbisdal lht. Oxhagen åker
Härna by   Drabbisdal lht Oxhagen åker
Härna by   Drabbisdal avs. lht. Oxhagen hage
Härna by   Drabbisdal avs. lht. Oxhagen del av hagmark
Härna by   Drabbisdal avs. lht. Oxhagsflåtten Saknas
Härna by   Drabbisdal lht avs. Oxhagskärret kärrmark
Härna by   Drabbisdal avs. lht. Pildåven del av å
Härna by /Se   Dufvedal t + Pildåven del av å
Härna by /Se   Duvedal t Pilhagen del av å
Härna by /Se   Ekbacken t Pilholmen holme
Härna by /Se   Ekbacken t. Pilstuguängen åker
Hässlet lht, f.d. t /Se   Ekbacken komministerbost. Pilstuguängen åker
Hässlet lht, f.d. t /Se   Ekbacken bs. Pinan åker
Hässlet lht, f.d. t /Se   Ekbacken = Sutaregården gård Pommernaten sandkulle
Hässlet t   Ekdalen lht Pommernaten sandkulle
Hässlet t   Ekeberg lht. Postgårdshagen skogs- och hagmark
Högby by   Eken bs + Päteplöjet åker
Högby by   Ekenberg lht. Riset utjord
Högby by   Ekenäs lht. Riset utjord
Högby by   Ekensberg lht. Riset utjord
Högby by   Ekholmen bs. Riset utjord
Högby by /Se   Ekholmen t. avs. Riset utjord
Klostergården Saknas   Ekholmen t. avs. Riset utjord
Klostret Saknas /Se   Ekholmen lht Riset utjord
Knivinge by   Ekliden lht. Riset utjord
Knivinge by   Ekliden lht. Riset utjord
Knifvinge by   Eklund lht Riset utjord
Knivinge by   Eklund t. bs. Riset utjord
Knivinge by   Eklund lht. Riset utjord
Knivinge by   Eknäs avs. lht. Riset utjord
?Knivinge by   Ekrummet bs + Riset utjord
Knivinge by   Ekrummet lht Riset utjord
Knivinge by   Enholmne lht Riset utjord
Knivinge by   Enholmen t. avs. Riset utjord
Knifvinge Saknas   Eriksberg lht. avs. Riset utjord
Knivinge by   Erikslund t. + Riset utjord
Knivinge by   Enholmen lht Riset utjord
Knivinge by   Falklyckan lht. el. bs. + Roxen sjö
Knivinge by   Falklyckan lht. + Roxen sjö
Knivinge by   Falklyckan lht. + »Rudamsflåtten» åker
Knivinge by /Se   Falklyckan lht + »Rudamslyckan» åker
Knivinge by /Se   Falklyckan lht + Rudbrunnskärret åker
Knivinge by /Se   Falltinstugan bs. + Ruddammsängen Saknas
Kungsbro gd   Falltinstugan b + Ruddammsängen åker
Kungsbro hg   Finnängen lht. Ryktarebacken backe
Kungsbro hg   Finnängen lht Ryktarebacken backe
Kungsbro hg   Finnängen t avs. Ryktarebacken landsvägsbacke
Konungsbro indr. militieboställe (förr kungsgård)   Finnängen t. avs. Råberget berg
Kungsbro indraget militieboställe   Fiskarhem rivet t Råbäcken bäck
Kungsbro gd   Fiskarhem t + Råbäcken bäck
Kungsbro gd   Framnäs lht Rävesten. Lilla råmärke
Kungsbro indr. militieboställe   Framnäs avs. lht. Rävesten. Lilla råmärke
Kungsbro indr. militieboställe   Freden lht. avs. Rävesten Lilla råmärke
Kungsbro gd   Fredriksberg lht Rävesten Stora råmärke
Kungsbro hg   Fredriksberg avs. lht. Rävesten. Stora råmärke
Kungsbro kungsgård   Fredriksberg avs. lht. Rävesten Stora råmärke
Kungsbro gd   Fridensborg lht. Rävesten Stora råmärke
Kungsbro gd   Fridensborg lht avs. Rävesten. Stora råmärke
Kungsbro hg   Fridhem lht. Rävesten. Stora råmärke
Kongsbro, se Kungsbro gd   Fridhem avs. lht. Rökingedalarna åker
Kungsbro gd   Fridhem avs. lht. Rökingehumpen åker
Kungsbro indr. militiebost.   Fridhem bs + Sanden betesmark
Kungsbro indr. militiebost.   Fridhem bs. Sanden betesmark
Kungsbro gård   Fridshyddan lht. Sanden betesmark
Kungsbro gd   Frommetorp avs. lht. »Sandflåtten» åker
Kungsbro gd /Se   Frälsegården bebyggelse Sandstugelyckan åker
Kungsbro (förr Bro el. Biskopsbro) gd /Se   Frälsegården bebyggelse Sandtaget sandtag
Kungsbro gd /Se   Frälsegården bebyggelse Sandåkrarna Saknas
Kungsbro gd /Se   Frälsegården gård Sion pöl
Kvinnogården gd /Se   Frälsegården, Lilla bebyggelse Sjögestadskogen skog
Kvinnogården gd /Se   Frälsegården, Stora bebyggelse !Sjögestadssjön sjö
Lilla-Gullbergsgärdet gärde /Se   Frälsegården hmd Sjögestadssjön sjö
Lilla Gullbergs lind äga /Se   Furuliden avs. lht. Sjögestadssjön sjö
Ljungsbro samh. /Se   Furuliden avs. lht. Sjögestadssjön sjö
Ljungsbro industrisamhälle /Se   Furulund lht. Sjögestadssjön sjö
Malfors kvarn Saknas   Fågelhult åker Sjögestadssjön sjö
Malfors såg Saknas   Fällsbro lht Sjögestadssjön sjö
Mjölorp gd   Fällsbro t + Sjöhagarna betesmark
Mjölorp gd   Fällsbro t + Sjöhagen Saknas
Mjölorp gd /Se   Fällsbro t + Sjöhagen åker
Mjölorps kvarn Saknas   Fällsbro t + Sjöliden åker
Mjöltorp Saknas   Fällsbro avs. lht. Skarpåsehagen skogsmark
Myra by   Färna t. Skenningskärret Saknas
Myra by   Färna t. Skenningskärret Saknas
Myra by   Färna t. Skenningskärret Saknas
Myra by   Galtbron t. avs. Skenningskärret Saknas
Myra by   Galtebro lht Skräddarebacken Lilla backe
Myra gd   Galtbron t. Skräddarebacken backe
Myra by   Garfvesdal avs. lht. Skänningeliderna Saknas
Myra by   Gategården hmd. Skänningsliden åker
Myra by   Gategården hmd Slätholmen holme
Myra by   Gategården gård Slätholmen holme
Myra Saknas /Se   Gategården gård Smedhagarne Saknas
*Myra by /Se   Gersebo, se Gerstorp t. Smedhagen åker
Myra gd /Se   Gerstad avs. lht. Smedliden åker
Myra by /Se   Gerstorp t. Smedlyckan åker
*Niidhantorp fiskeställe   Gerstorp t Smedshemsslätten åker
*Nordhanaasen t.   Gerstorp t. avs. Snickarehagen hagmark
[Nordeross] Saknas   Gerstorp t. Snickarehagen hagmark
Nordåsen bebyggelse   Gistadlund t. avs. Sockenallmänningen sockenallmänning
Nordåsen gd /Se   Gistadlund t. avs. Solskina åker
Nordåsen gd   Gistadlund t. avs. Solskinsleran gärde
Nordåsen gd   Gistadlund t. avs. Solskinan gärde
Nordåsen gd   Glanstad gård Stallsberget berg
Nordåsen gd   Glanstad gård Stallbergemossen åker
Odensberg lht, f.d. t /Se   Glanstad gård Stationsvägen Saknas
Odensborg t /Se   Glanstad gård Stenen. Stora stenblock
Odensfors hg   Glarutt t Stenen. Stora stenblock
Odensfors hgd /Se   *Glänta t. avs. Stenåkersvrån åker
Odensfors hg /Se   Grana t + Storgårdsskogen skogsmark
Odensfors hgd /Se   Grankullen t. Storängen åker
Odensfors hgd /Se   Grankullen lht Storängen lågmark
Odensfors hgd /Se   Granliden lht. Storängen hage
Odensfors gd /Se   Granlund t. avs. Storängen åker
Odenfors Saknas /Se   Gransbo lht. avs. Storängen åker
Odensfors hg /Se   Grindgården bebyggelse Strömbackarna Saknas
Odensfors kvarn Saknas   Grindstugan bs Strömmen Saknas
Odensnäs lht, f.d. t /Se   Grindtorp t Sundbågen sjö
Odensnäs lht, f.d. t /Se   Grindtorp t. Sundet åker
?Olstorp t   Grindtorp lht. Sunddalsmon berg
?Olstorp fd. tp   Grindstugan bs. Sutareflåtten åker
Prästgården Saknas /Se   Grindstugan bs. Svartån å
Pålstorp gd   Gripsborg avs lht. Svartån å
Pålstorp gd   Gripstugan bs + Svinsudden udde
Pålstorp gd /Se   Grisestugan bs + Svinvallen åker
Rökinge gd   *Gropen avs. lht. Svältan hage
Rökinge gd   Gropen lht. Svältan hage
Rökinge gd   Gropen gård Svältan Lilla åker
Rökinge gd   Gropgården gård Svältorna åker
Rökinge gd   Gropgården hmd + Sylten gärde
Rökinge gd   Gropstugan bs. Sågdäven vatten
Rökinge g   Grosshagen t. avs. Sågdäven vatten
Rökinge gård   Grosshagen lht. Sågdäven vatten
Rökinge g   Gråhalla t Sågfallet vattenfall
Rökinge by   Gråhalla stugor Sämjehagen hage
Rökinge gård /Se   Gråhalla bs + Sämjehagen andel av sockenmark
Rökinge gd /Se   Gråhallen avs. lht. Sämjehagen andel av sockenmark
Rökinge gd /Se   Gråhallen lht »Sör Vass» vassrugge
Rökinge gd /Se   Gråhalla Lilla bs + Sörängen Saknas
Rökinge gd /Se   Gråhalla, Stora bs. Talldungeliden åker
»sewilsthade» Saknas   Grönkullen bs + Tallekärret kärrmark
Sigerstad, se Sjögestad by   Grönlund t + Tegelbrunnarna hålor
»sighulstadha» beb.   Gubbstugan bs. Tinnerholmslyckan del av åker
Sighwalstadha by   *Gullberg gård? Tinnerholmslyckan del av åker
»sighwalzstadha», se Sjögestad Saknas   *Gullberg gård? Tobaksrenen väg+
sioualzstadum, se Sjögestad by   *Gullberg gård? Tobaksrenen gammal kyrkstig
Sjögestad hg o by /Se   *Gullberg gård? Tomterna mark
?Sjögestad by   *Gullberg gård? Tomtängen åker
?Sjögestad hgd o. by   *Gullberg gård? Torpet åker
?Sjögestad hgd o. by   *Gullberg gård? Torparehagen hage
Sjögestad by   *Gullberg gård? Torparehagen del av hagmark
?Sjögestad by   *Gullberg gård? Torparevägen väg
?Sjögestad by   *Gullberg gård? Trave Vad vadställe
Sjögesta? by   Gullbergs station järnvägsstation Trave Vad vadställe
Sjögesta? by   Gullsäter avs. lht. Trave Vad vadställe
Sjögestad by   Gulltorp lht:r avs. Trefaldighetskällan källa
Sjögestad by   Gulltorp lht:r avs. Trehörningen Lilla Saknas
Sjögestad by   Gulltorp lht Trehörningen Stora åker
Sjögestad by   Gunnarsberg avs. lht. Tresnippen gärde
Sjögestad by   Gunnarslund lht. avs. Tresnuten åker
Sjögestad by   Gustavslund avs. lht Trossboliden gärde
Sjögestad by   Gustavslund avs. lht. Trädgårdsdåven lugnvattenställe
Sjögestad by   Gyttorp t avs. »Trägårdsflåtten» åker
Sjögestad by   Gyttorp t. + »Trägårdsflåtten» åker
Sjögestad by   Gyttorp t »Trägårdsflotten» åker
Sjögestad by   Gärdet, Norra utjord Trägårdsflåtten åker
Sjögestad hgd   Gärdstad lht »Trägårdsflåtten åker
Sjögestad by o hg   Gästgivarebyggningen Gamla + gästgivaregård »Trägårdsflåtten» åker
Sjögestad hg   Gästgivarebyggningen Gamla + gästgivaregård Trälvägen väg
Sjögestad by   Gästgivaregården bebyggelse Trälvägen väg
Sjögestad by   Gästgivaregården bebyggelse Trälvägen väg
Sjögestad by   Gästgivaregården bebyggelse Trälvägen väg
?Sjögestad by, sn   Gästgivaregården bebyggelse Trälvägen väg
Sjögestad by   Gästgivaregården bebyggelse Trälvägen väg
Sjögestad by   Göta Kanals område Saknas Trälvägen väg
?Sjögestad by   Göta Kanals område Saknas Tyttorpemossen gärde
Sjögestad by   Göta Kanals område Saknas Tånghuvudena åker
Sjögestad by   Göta Kanals område Saknas Utjordshumpen Saknas
Sjögestad (numera Stora) gdar /Se   Haga avs. lht. Vadsjön, Lilla sjö
Sjögestad(?) by   Haga avs. lht. Vadsjön, Stora sjö
Sjögestad by   Haga lht Vallby Holmar holmar
Sjögestad by   Hagaberg avs. lht. Vallbyhumpen åker
Sjögestad by   Hagadal avs. lht. Vallbyhumpen åker
Sjögestad by   Hagalund avs. lht. Vallbyskogen skogshump
Sjögestad by   Hagalund t + Vallby Vad vadställe
Sjögestad by   Haganäs avs. lht. Vallby Vad vadställe
Sjögestad gd   Hagegården gd Vallbyvägen väg
?Sjögestad by   Hagegården gård Vallbyvägen väg
Sjögestad hg /Se   Hagegården gård Vedabäcken bäck
Sjögestad by o. hg /Se   Hagegården gård Våmma åker
?Sjögesta hg   Hagegården gård Väster Backe betesbacke
Sjögestad by /Se   Hagegården gård Väster Backe betesbacke
Sjögestad gd /Se   Hagegården bebyggelse Väster Backe betesbacke
Sjögestad gd /Se   Hagegården gård Västergårdslyckan Saknas
Sjögestad by /Se   Hagegården gård Västergärdet del av ägor
Sjögestad by /Se   Hagegården gård Västergärdet del av ägor
Sjögestad gdr /Se   Hagegården gård Västergärdet Saknas
Solltorp gd /Se   Hagegården gård Västerhagen åker
*Stora gården gd   Hagegården gård Västerhagen åker
Stora gården gd   Hagegården gård Västerhagen åker
Stora gården gd   Hagegården gård Västerhagsbacken Saknas
Sutaregården gd   Hagegården gård Västgötasäcken åker
Sutaregården gd /Se   Hagegården gård Västgötasäcken åker
Sywlstæthæ hgd   Haggården hmd. Västgötasäcken åker
Torp, Norra o. Södra byar   Haggården hmd. Åglapporna åkrar
Torp byar   Hagland t. Åholmen holme
Torp, Norra o. Södra byar   Hagland t. Åholmen holme
Torp byar   Hagliden avs. lht. Ängen ängsmark
Torp, Norra o Södra byar   Hagstugan lht. Ängflåtten åker
Torp byar   Hallbergsstugan bs. Ärdehagen åker
Torp by   Hallsborg avs. lht. Äspet jord, åker
Torp, Norra o. Södra byar   Hamburg t. avs. Örfilebacken backholme
Torp byar   Hamburg t Örbackarna åker
Torp, num. N. och S. Torp byar   Hamra avs. lht. Örlyckan åker
Torp, Norra o Södra gd:ar   Hanorp t.  
Torp by   Hanorp, lilla t  
Torp by   Hanorp, Lilla lht. avs.  
Torp by   Hanorp, stora t  
Torp by   Hanorp. Stora t. avs.  
Torp by   Haraldsborg avs. lht.  
Torp, Norra gd /Se   Hasselbacken lht.  
Torp, Södra gd /Se   Heda gårdar  
Vallby by   Heda by  
Vallby by /Se   Heda gård  
Vallby by   Heda gård  
Vallby by   Heda gård  
Vallby by   Heda gård  
Vallby by   Hedaborg lht.  
Vallby by   Hedaborg avs. lht.  
Vallby by   Heda Slussar slussar  
Vallby by   Helvetet lht  
Vallby by   Herrgården gård  
Vallby by /Se   Hesslet utjord  
Vallby by /Se   Hesslet t.  
Vallby by /Se   Himmelriket lht  
Vreta kloster f. kloster   Hinsegården bebyggelse  
*Vreta kloster Saknas /Se   Hinsegården hmd.  
Vreta kloster f. kloster /Se   Hinsegården gård  
Vreta kloster under medeltiden kloster   Hinsegården gård  
Vreta kloster under medeltiden kloster   Holmen rivet t  
Vreta kloster Saknas   Holmen t. avs.  
Vreta kloster Saknas   Hornsberg bs.  
Vreta kloster Saknas   Hornsberg avs. lht.  
Vreta kloster Saknas   Hornsberg lht.  
Vreta Kloster Saknas   Hornsborg lht  
Vreta kloster sn   Hornsborg avs. lht.  
Vreta kloster Saknas   Hornstäve by  
Vreta förr kloster   Hornstäve by  
Vreta kloster Saknas   Hornstäve by  
Vreta kloster Saknas   Hornstäve by  
Vreta kloster Saknas   Hornstäve by  
Vreta kloster Saknas   Hornstäve by  
Vreta kloster (under medeltiden nunnekloster)   Hornstäve by  
Vreta kloster f. kloster /Se   Hornstäve by  
Vreta kloster (under medeltiden nunnekloster)   Hornstäve by  
Vreta kloster f. kloster /Se   Hornstäve by  
Vreta kloster (under medeltiden nunnekloster)   Hornstäve Gård bebyggelse  
Vreta kloster (under medeltiden nunnekloster)   Humpen bebyggelse  
Vreta kloster (under medeltiden nunnekloster)   Humpen bebyggelse  
Vreta kloster kloster   Humpen bebyggelse  
Vreta kloster (under medeltiden nunnekloster)   Håckla gård  
Vreta kloster (under medeltiden nunnekloster)   Håckla by  
Vreta kloster (under medeltiden nunnekloster)   Håckla gård  
Vretakloster (under medeltiden bernhardinerkloster)   Håckla gård  
Vretakloster (under medeltiden bernhardinerkloster)   Håckla gård  
Vretakloster (under medeltiden bernhardinerkloster)   Håckla gård  
Vretakloster (under medeltiden bernhardinerkloster)   Håckla gård  
Vretakloster under medeltiden bernhardinerkloster)   Håckla gård  
Vretakloster (under medeltiden bernhardinerkloster)   Håckla gård  
Vretakloster (under medeltiden bernhardinerkloster)   Håckla gård  
Vretakloster (under medeltiden bernhardinerkloster)   Håckla gård  
Vretakloster (under medeltiden bernhardinerkloster)   Håckla gård  
Vretakloster (under medeltiden bernhardinerkloster)   Håckla gård  
Vretakloster ruiner   Håckla gård  
Vretakloster ruiner   Håckla gård  
Vretakloster ruiner   Håckla gård  
Vretakloster ruiner   Håckla gård  
Vreta kloster f. kloster   Håckla gård  
Vretakloster ruiner   Håckla gård  
Vretakloster ruiner   Håckla gård  
Vretakloster under medeltiden kloster, sn   Håckla gård  
Vretakloster ruiner   Håckla gård  
Vretakloster ruiner   Håckla gård  
Vreta kloster f. kloster /Se   Håckla gård  
Vretakloster ruiner   Hållkammarn hus +  
Vretakloster ruiner   Hållkammarn hus +  
Vreta kloster f. kloster   Hållkammarn hus  
Vreta kloster (under medeltiden kloster)   Hållkammarn hus +  
Vreta kloster (under medeltiden kloster)   Hållkammarn hus +  
Vreta kloster (under medeltiden kloster)   Hållstallet hus +  
Vreta kloster f. kloster   Hållstorp lht  
Vreta förr kloster   Hållstorp avs. lht.  
Vreta kloster f. kloster /Se   Hälsingetorp lht  
Vreta kloster Saknas   Hälsingetorp t  
Vreta förr kloster   Hälsingtorp lht  
Vreta förr kloster   Hälsingtorp t avs.  
Vreta förr kloster   Hälsingtorp t. avs.  
Vreta kloster förr kloster   Härna by  
Vreta kloster förr kloster   Härna by  
Vreta förr kloster   Härna by  
Vreta kloster förr kloster   Härna by  
Vreta kloster förr kloster   Härna by  
Vreta förr kloster   Härna by  
Vreta kloster förr kloster   Härna by  
Vreta förr kloster   Härna by  
Vreta förr kloster   Härna by  
Vreta kloster förr kloster   Härna by  
Vreta förr kloster   Härna by  
Vreta förr kloster   Härna by  
Vreta förr kloster   Härna by  
Vreta förr kloster   Härna by  
Vreta kloster förr kloster   Härna by  
Vreta kloster f. kloster   Härna by  
Vreta kloster Saknas   Härna by  
Vreta kloster förr kloster   Härna by  
Vreta kloster Saknas   Härna by  
Vreta förr kloster   Härna by  
Vreta förr kloster   Härnaberg avs. lht.  
Vreta förr kloster   Härnaborg avs. lht.  
Vreta förr kloster   Härna Boställe, se Källgården Saknas  
Vreta kloster förr kloster   Härnalund t. avs.  
Vreta förr kloster   Härnalund lht  
Vreta kloster förr kloster   Härnkullen t  
Vreta kloster före kloster   Härnkullen lht  
Vreta kloster kloster   Härnkullen t. avs.  
Vreta kloster Saknas   Härnstad lht  
Vreta förr kloster   Härnstad t. avs.  
Vreta kloster förr kloster   Härnstad t.  
Vreta kloster förr kloster   Härslet lht  
Vreta kloster förr kloster   Hässlet t  
Vreta förr kloster   Hässlet utjord  
Vreta medeltida kloster   Hässlet t.  
Vreta kloster förr kloster   Hässlet t.  
Vreta förr kloster   Hässlet t.  
Vreta kloster förr kloster   Hässlet t. +  
Vreta kloster förr kloster   Hässlet t +  
Vreta förr kloster   Högalid avs. lht.  
Vreta medeltida kloster   Högby by  
Vreta kloster förr kloster   Högby by  
Vreta förr kloster   Högby by  
Vreta medeltida kloster   Högby by  
Vreta kloster förr kloster   Höghult utj  
Vreta medeltida kloster   Höghult t. avs.  
Vreta kloster förr kloster   Höghult t. avs.  
Vreta förr kloster   Höghult t. avs.  
Vreta kloster förr kloster   Högstorp lht  
Vreta förr kloster   Högstorp t. avs.  
Vreta kloster förr kloster   Högsäter lht  
Vreta förr kloster   Högsäter avs. lht.  
Vreta medeltida kloster   Höjen avs. lht.  
Vreta medeltida kloster   Ingalund avs lht.  
Vreta förr kloster   Jakobslund t. avs.  
Vreta förr kloster   Jakobslund t  
Vreta förr kloster   Jakobslund t.  
Vreta kloster förr kloster   Jakobstorp t. avs.  
Vreta kloster f. kloster /Se   Janstorp t.  
Vreta förr kloster   Johannesberg t  
Vreta förr kloster   Johannisberg bs.  
Vreta (kloster) medeltida kl., socken   Johannisberg t.  
Vreta förr kloster   Johannisfrid avs. lht.  
Vreta förr kloster   Johanslund avs. lht.  
Vreta f.d. kloster   Jonstorp lht  
Vreta förr kloster   Jonstorp t avs.  
Vreta medelt. kloster   Jonstorp t.  
Vreta förr kloster   Jutstugan rivet t  
Vreta förr kloster   Jutstugan t. +  
Vretakloster förr kl., sn   Järngården gård  
Vreta förr kloster   Järngården gård  
Vreta kloster f.d. kloster, sn   Järngården gård  
Vreta kloster Saknas   Järngården gård  
Vreta kloster Saknas   Järngården t  
Vreta kloster Saknas   Järngården, Lilla t. avs.  
Vreta kloster Saknas   Järngården Lilla t. avs.  
Vreta kloster förr kloster   Järnvågsbron bro  
Vretakloster f.d. kl., sn   Kalkbruket bruk  
Vreta kloster Saknas   Kalkugn f. d. kalkugn  
Vreta kloster Saknas   Kalkugn f. d. kalkugn  
Vretakloster kl., sn   Kalkugn Saknas  
Vretakloster fd. kl., sn   Kalkugn Saknas  
Vretakloster Saknas   Kalkugnen Saknas  
Vretakloster fd. kl., sn   Kanaljorden Saknas  
Vretakloster kloster   Kanaljorden Saknas  
Vreta kloster Saknas   Kanaljorden Saknas  
Vreta kloster Saknas   Kanalmagasinet byggnad  
Vreta kloster Saknas   Kanalsmedjan byggnad  
Vreta kloster Saknas   Kanalvillan lht.  
Vretakloster fd. kl., sn   »Kappen» bs.  
Vretakloster fd. kl., sn   Kaplansgården gård  
Vretakloster fd. kl., sn   Kaptensboställe bebyggelse  
Vreta kloster Saknas   Kaptensbostället, se Bostället Saknas  
Vreta kloster Saknas   Karlebo avs. lht.  
Vreta kloster Saknas   Karl Johans slussar slussar  
Vreta kloster Saknas   Karlsberg utj.  
Vreta kloster under medeltiden kloster   Karlsberg utjord  
Vreta f. kloster   Karlsberg utjord  
Vreta förr kloster /Se   Karlsborg t. avs.  
Vreta kloster fd. kloster   Karlsborg lht. avs.  
Vreta kloster Saknas   Karlsborg avs. lht.  
Vreta kloster Saknas   Karlslund lht. avs.  
Vreta u. medelt. nunnekloster   Karlslund avs. lht.  
Vreta u. medelt. nunnekloster   Karlsro avs. lht.  
Vreta u. medelt. nunnekloster   Karlsro avs. lht.  
Vreta u. medelt. nunnekloster   Karlsro avs. lht.  
Vreta kloster u. medelt. nunnekloster   Karlslund lht  
Vreta kloster u. medelt. nunnekloster   Karlsro t  
Vreta kloster u. medelt. nunnekloster   Karlstorp bs.  
Vreta kloster u. medelt. nunnekloster   Katrineberg t. avs.  
Vreta kloster förr nunnekloster   Kiosken, Nedre kiosk  
Vreta kloster förr kloster   Kiosken Övre kiosk  
Vreta kloster förr nunnekloster   Klangetorpet avs. lht.  
Vreta kloster u. medelt. nunnekloster   Klintorp lht.  
Vreta kloster u. medelt. nunnekloster   Klinttorp lht  
Vreta kloster u. medelt. nunnekloster   Klinttorp lht  
Vreta kloster u. medelt. nunnekloster   Klockaregården lht.  
Vreta kloster u. medelt. nunnekloster   Klockaregården lht.  
Vreta kloster u. medelt. nunnekloster   Klockaregården lht.  
Vreta u. medeltiden kloster   Klockaregården, Gamla lht  
Vreta kloster förr kloster   Klockaregården Gamla lht  
Vreta kloster förr kloster   Klockaregården, Gamla lht  
Vreta kloster förr kloster   Klockaregården Gamla lht  
Vreta kloster förr kloster   Klockaregården Gamla Saknas  
Vreta kloster f.d.   »Klondyke» avs. lht.  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården kyrkoh. bost.  
Vreta kloster Saknas   Klostergården kyrkoherdeboställe  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster Saknas   Klostergården bebyggelse  
Vreta förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster Saknas   Klostergården bebyggelse  
Vreta förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster Saknas   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
Vreta kloster förr kloster   Klostergården bebyggelse  
*Vreta kloster förr kloster   Klosterlund avs. lht.  
Vreta f. kloster   Klostret kloster  
Vreta kloster under medeltiden bernhardiner-nunne-kloster   Klostret kloster  
Vreta f.d. kloster   Klostret kloster  
Vreta kloster f.d. kloster   Klostret kloster  
Vreta kloster f.d. kloster   Klostret kloster  
Vreta förr kloster   Klostret kloster  
Vreta förr kloster   Klostret kloster  
*Vreta kloster förr kloster   Klostret kloster  
Vreta kloster f. kloster   Klostret kloster  
Vreta kloster f. kloster   Klostermagasinet stenbyggnad  
Vreta kloster förr kloster   Klosterträdgården jordlägenhet  
Vreta kloster f. kloster   Klosterträdgården jordlägenhet  
Vreta kloster   Klosterträdgården jordlägenhet  
Vreta kl   Klosterträdgården jordlägenhet  
Vretakloster f. kloster   Klosterträdgården jordlägenhet  
Vreta kloster förr kl.   Klosterträdgården jordlägenhet  
Vreta kloster förr kl.   Klosterträdgården jordlägenhet  
Vreta kloster förr kl.   Klosterträdgården jordlägenhet  
Vreta förr kloster   Klosterträdgården jordlägenhet  
Vreta förr kloster   Klosterträdgården jordlägenhet  
Vreta kl   Klosterträdgården jordlägenhet  
Vreta kloster kloster   »Klosterträdgårdsåkrarne» jordlägenhet  
*Vreta kloster förr kloster   Knekttorpet avs. lht.  
Vretakloster f. kl.   Knektetorpet soldattorp  
Vreta kl   Knekttorpet avs. lht.  
Vreta kloster kl   Knekttorpet avs. lht.  
Vreta nunnekloster   Knekttorpet avs. lht.  
Vreta kloster f. kloster   Knivinge by  
Vreta kloster f. kloster   Knivinge by  
Vreta kloster   Knivinge by  
Vreta kloster förr kloster   Knivinge by  
Vreta medeltida kloster   Knivinge by  
Vreta kloster Saknas   Knivinge by  
Vreta kloster f. kloster   Knivingsberg kalkbruk  
Vreta förr kloster   Knivingeberget berg  
Vreta kloster kloster   Knivingeberget berg  
Vreta kloster förr kloster   Knivingeberget lht:r  
Vreta kloster förr kloster   Knivingsberg avs. lht.  
Vreta kloster Saknas   Knivingsberg lht  
Vreta kloster f. kloster   Knivingsberg lht  
Vreta kloster f. kloster   Knivingsdal lht  
Vreta kloster förr kloster   Knivingsdal avs. lht.  
Vreta kloster förr kloster   Knivingsdal t. avs.  
Vreta Kloster f. kloster   Knivingslund bs.  
Vreta kloster f. kloster   Knivingslund bs.  
Vretakloster förr kloster   Kohagen ställen  
Vreta kloster förr kloster   Kohagen ställen  
Vreta kloster förr kloster   Kohagen ställen  
Vreta Kloster förr kloster   Kohagen t  
Vreta Kloster förr kloster   Komministerbostället Saknas  
Vretakloster sn   Kongsbro Utäng utjordar  
Vreta kloster f. kloster /Se   Kristineberg avs. lht.  
*Vreta kloster förr kloster   Krogstugan stuga  
Vretakloster förr kloster   Krogstugan stuga  
Vreta kloster f. kloster   Kulan bs.  
Vreta kloster f. kloster   Kulan bs.  
Vreta kloster förr kloster   Kulan bs  
Vretakloster gd   Kullen lht.  
Vreta kloster f. kloster   Kullen t. avs.  
Vreta kloster f. kloster   Kullen t. avs.  
Vretakloster f. kloster   Kullen t  
Vreta medeltida kloster /Se   Kullen lht  
Vreta förr kloster /Se   Kungsberg avs. lht.  
Vreta förr kloster /Se   Kungsbacken lht. avs.  
Vreta kloster förr kloster /Se   Kungsbro kungsgård  
Västra gården försv. gård   Kungsbro kronoeg.  
Västergården gd   Kungsbro herrgård  
*Åsen ödet   Kungsbro gård  
*Älvesta beb. /Se   Kungsbro gård  
*Ælwestadha by   Kungsbro gård  
Övra lugn Saknas   Kungsbro gård  
*Öxlinge t.   Kungsbro gård  
*Öxlinge t   Kungsbro gård  
Øxlinge »torpastadher» /Se   Kungsbro gård  
    Kungsbrolund lht. avs.  
    Kungshage lht. avs.  
    Kungshäll avs. lht.  
    Kungshäll lht  
    Kvarnen kvarn  
    Kvarnen lht.  
    Kvarnen + Saknas  
    Kvarnen Saknas  
    Kvarnen Saknas  
    Kvarnen Saknas  
    Kvarnen Saknas  
    Kvarnen Saknas  
    Kvarnen Saknas  
    Kvarnen Saknas  
    Kvarnen kvarn  
    Kvarnen kvarn  
    Kvarnen avs. lht.  
    Kvarnen avs, lht  
    Kvarnen avs, lht  
    Kvarnbyggningen avs, lht  
    Kvarnstugorna stugor  
    Kvinnogården gård  
    Kvinngården bebyggelse  
    Kvinngården bebyggelse  
    Kvinngården bebyggelse  
    Kvarnlogen loge  
    Kvarnstugan lht  
    Kyrkan kyrka  
    Kyrkan kyrka  
    Kyrkan kyrka  
    Kyrkan kyrka  
    Kyrkobyn Saknas  
    Kyrkobyn Saknas  
    Kyrkobyn Saknas  
    Kyrkogården bebyggelse  
    Kyrkogården gård  
    Kyrkogården begravningsplats  
    Kyrkogården begravningsplats  
    Kyrkogården begravningsplats  
    Kyrkovaktmästarebostad lht  
    Kyrkovaktmästarebostad lht  
    Kyrkovaktmästarebostad lht  
    Kyrkskolan lht, avs  
    Källbacken t  
    Källbacken lht  
    Källbacken t  
    Källberget avs, lht  
    Källberget lht  
    Källgården gård  
    Källgården gård  
    Källgården bebyggelse  
    Källgården gård  
    Källgården gård  
    Källgården gård  
    Källgården bebyggelse  
    Källgården bebyggelse  
    Källgården hmd  
    Källgården hmd  
    Källgården hmd  
    Källgården bebyggelse  
    Källgården Lilla gård  
    Källgården Stora gård  
    Källhemmet lht  
    Källhemmet t, avs  
    Källstugan avs, lht  
    Källstugan lht  
    Källstugan lht  
    Källstugan bs  
    Källstugan bs.  
    Källtorp lht  
    Källtorp avs, lht  
    Kärrsund, Lilla lht  
    Kärrsund riven lht  
    Kärrsund, Lilla avs, lht  
    Kärrsund Stora avs, lht  
    Lantbruksskolan Saknas  
    Larstorp bs  
    Lenalund bs  
    Leonardsberg avs, lht  
    Liden bs  
    Likportarna grindar  
    Liktorget plan  
    Liktorget Saknas  
    Liljeholmen t, avs  
    Lillgården gård  
    Lillgården gård  
    Lillgården gård  
    Lillgården bebyggelse  
    Lillgården hus  
    Lillgården hmd  
    Lillgården bebyggelse  
    Lillgården hmd  
    Limmingsängen lht, avs  
    Limmingsängen lht  
    Lindaryd t  
    Lindaryd t  
    Lindaryd t  
    Lindaryd torp  
    Lindhem avs, lht  
    Lindsberg t, avs  
    Lindsdal lht  
    Lindsdal, Lilla avs, lht  
    Lindsdal, Stora lht, avs  
    Lindsdal Stora t avs  
    Lindsholm lht  
    Lindsholm avs, lht  
    Lindsholm t, avs  
    Lindsnäs avs, lht  
    Lindsnäs avs, lht  
    Linealund avs, lht  
    Linjefyren fyrbåk  
    Linningsängen lht  
    Ljungsbro Saknas  
    Ljungsbro Samhälle samhälle  
    Ljungsbro Samhälle samhälle  
    Ljungsbro Samhälle samhälle  
    Ljungsbro Samhälle samhälle  
    Ljungsbro Samhälle samhälle  
    Lordsberg avs, lht  
    Lotsens boställe t  
    Lotsens boställe t  
    Lotsens boställe t  
    Lotsens boställe t  
    Lotsens boställe t  
    Lotsens boställe t  
    Lugnet avs, lht  
    Lugnet lht  
    Lund, Norra lht, avs  
    Luskappen hus  
    Lybeck t  
    Lybäck lht  
    Lybäck t, avs  
    Lybäck t, avs  
    Lyckan lht  
    Lyckan lht  
    Lyckebo avs, lht  
    Lyckhem bs  
    Lyckhemmet bs  
    Långkärr avs, lht  
    Långkärr t.  
    Långkärr t  
    Länsmansbostället gård  
    Länsmansgården bebyggelse  
    Länsmansgården gård  
    Löneboställe Saknas  
    Lövet lht, avs  
    Lövet utj  
    Lövet utjord  
    Lövet utj.  
    Lövet utjord  
    Lövingsborg avs, lht  
    Lövingsborg lht, avs  
    Lövingsborg avs, lht  
    Lövsäter lht  
    Lövsäter lht  
    Lövsäter avs lht  
    Magniborg bs  
    Malfors kvarntorp  
    Malfors, norra förr kvarntorp  
    Malfors Norra »ett kvarntorp»  
    Malfors Norra »ett kvarntorp»  
    Malfors Norra »ett kvarntorp»  
    Malfors, södra fabrik  
    Malfors Södra »ett kvarntorp»  
    Malfors Södra »ett kvarntorp»  
    Malfors, Södra »ett kvarntorp»  
    Malfors Gamla Kraftstation kraftstation  
    Malfors Kanalbro bro  
    Malfors Kanalbro bro  
    Malfors Kvarnbro bro  
    Malfors Kvarnbro bro  
    Malfors Nya Kraftstation kraftstation  
    Malfors Nya Kraftstation kraftstation  
    Malfors Nya Kraftstation kraftstation  
    Malfors Nya Kraftstation kraftstation  
    Malfors Nya Kraftstation kraftstation  
    Malfors Nya Kraftstation kraftstation  
    Malfors Nya Kraftstation kraftstation  
    Malfors Nya Kraftstation kraftstation  
    Malfors Nya Kraftstation kraftstation  
    Malfors Samhälle samhälle  
    Malfors Samhälle samhälle  
    Malfors Samhälle samhälle  
    Malfors Strömbro bro  
    Malins stuga bs  
    Mantorp bs  
    Marieberg t  
    Mariedal lht  
    Marielund lht  
    Marielundstugan bs  
    Marktenteriet Saknas  
    Marktenteriet Saknas  
    Mellangård bebyggelse  
    Mellangården gård  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellangården hmd  
    Mellangården hem.  
    Mellangården hem.  
    Mellangården hem.  
    Melstorp lht  
    Melstorp lht  
    Melstorp avs, lht  
    Melstorp avs, lht  
    Midsommargården gård  
    Midsommargården bebyggelse  
    Midsommargården bebyggelse  
    Midsommargården bebyggelse  
    Midsommargården bebyggelse  
    Midsommargården hmd  
    Midsommargården bebyggelse  
    Missionshuset lht  
    Missionshuset lht  
    Mjölnarebyggningen bostadshus  
    Mjölorp by  
    Mjölorp by  
    Mjölorp hmd  
    Mjölorp bebyggelse  
    Mjölorps kvarn kvarn  
    Mjölorps Utjord f. d. utjord  
    Mjölorps Utjord f. d. utjord  
    Mjölnarebyggningen bs  
    Mohagen åker  
    Montörbostaden lht  
    Montörsbostaden lht  
    Mossberg t  
    Mossberg t  
    Mosseberg t  
    Mossen bs  
    Muggebo lht  
    Muggebo t.  
    Muggebo t. avs.  
    Myra by  
    Myra bebyggelse  
    Myra by  
    Myra bebyggelse  
    Myra, Norra bebyggelse  
    Myrsäter avs. lht.  
    Myrsäter t. avs.  
    Mårbacken avs. lht.  
    Möllers bs  
    Mörkret t  
    Mörkret f.d. stp  
    Nattväktarhem lht  
    Nattväktarhem lht  
    Nattväktarhem avs. lht.  
    Nattväktarhem avs. lht.  
    Nattväktarhem avs. lht.  
    Nedre Holmen Saknas  
    »Nedre Holmen hmd  
    »Nedre Holmen» hmd  
    Nedre Slussarna slussar  
    Nilsbo lht. avs.  
    Nilstorp t. avs.  
    Nilstorp lht  
    Nordåsen gård  
    Nordåsen bebyggelse  
    Nordåsen bebyggelse  
    Nordåsen bs.  
    Norge t. avs.  
    Norge lht  
    Norra Holmen Saknas  
    »Norra Holmen» hmd  
    »Norra Holmen» hmd  
    »Norra Holmen» hmd:r  
    »Norra Holmen» hmd:r  
    »Norra Holmen» hmd:r  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården hmd  
    Norrgården hmd.  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården gård  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården gård  
    Norrgården gård  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården hmd  
    Norrgården Lilla hmd  
    Nybro t  
    Nybro lht:r  
    Nybygget avs. lht.  
    Nydala avs. lht.  
    Nydala lht. avs.  
    Nygård lht  
    Nygård hmd  
    Nygård gård  
    Nykvarn förr kvarn, nu kraftstation  
    Nykvarn kraftstation  
    Nykvarn kvarn  
    Nykvarn villa  
    Nykvarn »en lägenhet»  
    Nykvarn »en lägenhet»  
    Nykvarn »en lägenhet»  
    Nykvarn »en lägenhet»  
    Nykvarns kraftstation k-station  
    Nykvarnstorpet t. avs.  
    Nyland avs. lht.  
    Nyslott lht  
    Nyslott lht  
    Nyslott avs. lht.  
    Nyslott t. avs.  
    Nystugan lht  
    Nystugan t.  
    Nysäter lht  
    Nysäter lht. avs.  
    Nysäter lht.  
    Nysäter lht.  
    Nytorp t. avs.  
    Nyäng bs  
    Odensberg arb.bostad  
    Odensberg lht.  
    Odensborg t.  
    Odensfors säteri  
    Odensfors herrgård  
    Odensfors herrgård  
    Odensfors Kraftstation kraftstation  
    Odensfors Kvarn kvarn  
    Odensnäs t.  
    Odensnäs villa  
    Odinslund avs. lht.  
    Olstorp lht  
    Olstorp förr t.  
    Olstorp t. avs.  
    Olstorp t  
    Ordenshuset avs. lht.  
    Ordenshuset lht.  
    Oskarsborg avs. lht.  
    Oskarslund lht.  
    Oskarslund lht  
    Oskarslund lht.  
    Oskars slussar slussar  
    Oslo avs. lht.  
    Perstorp t  
    Perstorp t. avs.  
    Perstorp, Lilla lht  
    Perstorp Lilla t. avs.  
    Perstorp, Stora t  
    Perstorp Stora avs. lht.  
    Perstorp Stora avs. lht.  
    Pettersberg avs. lht  
    Pettersberg avs lht  
    Pilgården gård  
    Pilgården hmd.  
    Pilgården hmd.  
    Pilgården hmd.  
    Pilgården gård  
    Pilstugan bs  
    Pilstugan bs  
    Pilstugan bs  
    Pilstugan bs  
    Pilstugan bs  
    Postens t senare bs.  
    Postgården gård  
    Postgården gård  
    Postgården gård  
    Posthuset lht.  
    Posthuset Gamla lht.  
    *Prinsens t. avs.  
    Prästgården bebyggelse  
    Prästgården tjänstebostad  
    Prästgården, Gamla bostad  
    *Pukigården? Saknas  
    Pumpen pumpinrättning  
    Pumpen pumpinrättning  
    Pålsborg avs. lht.  
    Pålsholm lht  
    Pålsholm lht  
    Pålsholm avs. lht.  
    Pålsholm t. avs  
    Pålstorp gård  
    Pålstorp gård  
    Pålstorp gård  
    Pålstorp gård  
    Pålstorp gård  
    Pålstorp gård  
    Pålstorp gård  
    Pålstorp t  
    Pålstorp, Lilla lht:r  
    Pålstorp Lilla avs. lht.  
    Påta, se Björklund t.  
    »Päta» avs. lht.  
    Regementspastorsboställe bebyggelse  
    !Riset utjord  
    Rom t  
    Rosenberg avs. lht.  
    Rosenberg avs. lht.  
    Rosenborg avs. lht.  
    Rosendal avs. lht.  
    Rosendal avs lht  
    Rosenhill avs. lht.  
    Rosenholm avs. lht.  
    Rosenhyddan avs lht.  
    Rosenhyddan avs. lht.  
    Rosenhäll avs lht.  
    Rosenlund avs. lht.  
    Rosenlund avs. lht.  
    Roxtorp avs. lht.  
    Roxtorp t  
    Roxtorp bs.  
    Rundlogen loge  
    Runeberg avs. lht.  
    Runkällan bs.  
    Rusthållet hmd.  
    Ryttaregården gård  
    Ryttargården gård  
    Ryttaregården bebyggelse  
    Ryttaregården hmd.  
    Råberget lht  
    Råberget lht  
    Råberget avs. lht.  
    Råberget t. avs.  
    Råbäck lht  
    Råbäck avs. lht.  
    Rävstugan bs.  
    Rävtorp, se Melstorp lht.  
    Rökinge by  
    Rökinge by  
    Rökinge gård  
    Rökinge gård  
    Rökingslund lht  
    Rökingslund t.  
    Salmegården gård  
    Sanda avs. lht.  
    Sanda lht  
    Sanda lht  
    Sandberget avs. lht.  
    Sandberget avs. lht.  
    Sandberget Lilla bs.  
    Sandberget Lilla bs.  
    Sandberget Lilla bs.  
    Sandberget Lilla bs.  
    Sandberget, Stora avs. lht.  
    Sandberget Stora avs. lht.  
    Sandberget, Stora avs. lht  
    Sandberget Stora avs. lht  
    Sandbäcken t. avs.  
    Sandbäcken lht  
    Sanddalen avs. lht.  
    Sanddalen avs. lht.  
    Sanddalen avs. lht.  
    Sandgatan bs. t  
    Sandliden avs. lht.  
    Sandstorp avs. lht.  
    Sandstugan stuga  
    Sandstugan bs.  
    Sandstugan bs  
    Sandstugan t  
    Sandstugan t.  
    Sanneberg avs. lht.  
    Segerstorp lht.  
    Segerstorp lht  
    Segerstorp t. avs.  
    Sevedslund avs. lht.  
    Sjuslussarna slussanläggning  
    Sjöbacka rivet t  
    Sjöbacka t.  
    Sjöbacka t.  
    Sjöberga avs lht  
    Sjöbergs t  
    Sjögestad by  
    Sjögestad by  
    Sjögestad by  
    Sjögestad by  
    Sjögestad by  
    Sjögestad by  
    Sjögestad by  
    Sjögestad by  
    Sjögestad by  
    Sjögestad by  
    Sjögestad, stora bebyggelse  
    Sjögestad Stora gård  
    Sjögestad Stora gård  
    Sjögestadlund t.  
    Sjögestaholm t.  
    Sjögrenstugan bs.  
    Sjölundstugan bs  
    Sjövik lht.  
    Skarpåsen t  
    Skarpåsen t. avs.  
    Skarpåsen t. avs.  
    Skarpåsen t avs.  
    Skarpåsen t. avs.  
    Skarpåsen t. avs.  
    Skarpåsen t. avs.  
    Skarpåsen t. avs.  
    Skarpåsen t. avs.  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården, Lilla bebyggelse  
    Skattegården, Stora bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården hmd  
    Skattegården, Lilla bebyggelse  
    Skifferboden+ hus  
    Skifferbrott Saknas  
    Skifferkvarnen+ kvarn  
    Skifferkvarnen+ kvarn  
    Skifferkvarnen+ kvarn  
    Skifferkvarnen+ kvarn  
    Skifferkvarnen+ kvarn  
    Skifferkvarnen+ kvarn  
    Skifferkvarnen+ kvarn  
    Skifferkvarnen+ kvarn  
    Skifferkvarnen+ kvarn  
    Skifferkvarnskanalen ränna  
    Skifferkvarnskanalen ränna  
    Skogelund avs. lht.  
    Skogen bs  
    Skogsbo lht  
    Skogshall avs. lht.  
    Skogshyddan avs. lht.  
    Skogshyddan lht.  
    Skogslund t  
    Skogstorp t. avs.  
    Skogstorp avs. lht.  
    Skogstorp avs. lht.  
    Skogsvik avs lht.  
    Skolhuset avs. lht.  
    Skolhuset avs. lht.  
    Skolhuset lht avs.  
    Skolhuset, Nya lht.  
    Skolhuset, Nya lht. avs.  
    Skolhuset Nya lht. avs.  
    Skomakarestugan (bs).  
    Skrallen t. avs.  
    Skrallen lht  
    Sköldsborg avs. lht.  
    Slussinspektorsbostället slussinspektorbost.  
    Slussinspektorsbosället slussinspektorbost.  
    Slussvaktarestugan slussar med slussvaktarebost.  
    Slussvaktarestugan stuga  
    Slussvaktarestugan stuga  
    Slussvaktarestugan stuga  
    Slussvaktarestugan stuga  
    Smedbygget lht  
    Smedbygget bs.  
    Smedbygget bs.  
    Smedbygget bs.  
    Snippen avs. lht.  
    Snurran bs  
    Snällebo lht  
    Snällebo lht  
    Snällebo avs. lht.  
    Snällebo t. avs.  
    Sockenmarken Norra sockenallmänning  
    Sockenmarken Södra sockenallmänning  
    Sockenstugan, Gamla lht.  
    Sockenstugan Gamla lht.  
    Sockenstugan Gamla lht.  
    Sockenallmänningen, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra och Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken, Norra o. Södra Saknas  
    Sockenmarken Norra Saknas  
    Sockenmarken Norra Saknas  
    Sockenmarken, Södra Saknas  
    Sockenmarken Södra Saknas  
    Sockenmarken Södra Saknas  
    Sofielund lht.  
    Sofielund avs. lht.  
    Sofiero avs lht.  
    Solbacka avs. lht.  
    Solbaddet t. nu bs.  
    Solberga t. nu bs.  
    Soldategrinden grind  
    Soldattorpet t  
    Soldattorp Saknas  
    Solevid avs. lht.  
    Solhaga avs. lht.  
    Solelid avs. lht.  
    Solhem avs. lht.  
    Solhälla avs. lht.  
    Solliden avs. lht.  
    Solskina bs.  
    Solskina bs.  
    Solskina bs.  
    Solskinan t.  
    Spjuts t. stp  
    Spånggården bebyggelse  
    Stallbergehagen hage  
    Stallberget t  
    Stallberget lht.  
    Stenbacken bs.  
    Stenhagen lht  
    Stenhagen t.  
    Stenhagen bs. avs.  
    Stenhuset byggnad  
    Stenhuset hus  
    Stenhuset hus  
    Stenkistorna stensträngar  
    Stenkullen lht.  
    Stenkullen lht  
    Stenkullen t. avs.  
    Stenkullen t. avs.  
    Stensberg lht  
    Stensberg avs. lht.  
    Stensholm lht. avs.  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp avs. lht.  
    Stensäter lht  
    Stensäter avs. lht.  
    Stensäter avs. lht.  
    Stensäter lht  
    Stensäter avs. lht.  
    Stensäter Lilla avs. lht.  
    Stjärnsund avs. lht.  
    Stjärnsund lht  
    Storgården gård  
    Storgården gård  
    Storgården gård  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården hmd  
    Storgården gård  
    Stralsund lht  
    Stralsund lht  
    Stralsund, Lilla t avs.  
    Stralsund Stora t  
    Strömsborg avs. lht.  
    Strömsborg avs. lht.  
    Strömsnäs avs. lht.  
    Stångfallet »en äng»  
    Stångfallet »en äng»  
    Sunddalen t.  
    Sundalen lht.  
    Sundet lht  
    Sundet t.  
    Sundet gård  
    Sundet utjord  
    Sundet stugor  
    Sundtorp avs. lht.  
    Sundtorp lht  
    Sundtorp t  
    Sundtorp t avs  
    Sutaregården komministerbost.  
    Sutaregården gård  
    Sutaregården gård  
    Sutaregården gård  
    Sutaregården gård  
    Sutaregården gård  
    Sutaregården gård  
    Sutaregården gård  
    Sutaregården gård  
    Svaneberg bs  
    Svanviken lht.  
    Svartafors Kraftstation kraftstation  
    Sveaborg avs. lht.  
    Svensberg avs lht.  
    Svensberg t. avs.  
    Svenstorp bs  
    Svikbo lht  
    Svikbo t. avs.  
    Svikbo t. avs.  
    Sågarhem t.  
    Sågarhem lht  
    Sågarhem t. avs.  
    Sågarestugan bs  
    Sågen f. d. såg  
    Sågen f. d. såg  
    Sållstorp bs.  
    Såntorp t  
    Såntorp bs.  
    Sädesmagasinet magasin  
    Sädesmagasinet magasin  
    Sädesmagasinet magasin  
    Sädesmagasinet magasin  
    Säldstugan stp.  
    Säldstugan stp.  
    Säter avs. lht.  
    Sätersdal avs. lht.  
    Säterslund lht.  
    Sättboden timmerhus  
    Sättboden hus  
    Sättboden hus  
    Sättboden hus  
    Sättertorp lht  
    Säterstorp avs. lht.  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården by  
    Södergården hmd  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården gård  
    Södergården hmd  
    Södergården hmd  
    Södergården hmd:r  
    Södergården gård  
    Södersberg avs. lht.  
    »Södra Holmen» hmd:r  
    »Södra Holmen» hmd  
    »Södra Holmen» hmd  
    »Södra Holmen» hmd:r  
    Södra Malfors Såg f. d. såg  
    Sörgap t  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Tallen lht  
    Tallen t.  
    »Tallebränn» t.  
    Tallgläntan t. avs.  
    Tallkullen t. avs.  
    Tallkullen lht  
    Tallkullen t.  
    Talliden lht.  
    Tegelbacken lht  
    Tegelbacken t. avs.  
    Tegelbruk nedlagt tegelbruk  
    Tingshus avs. lht.  
    Tingstugan hus  
    Tingstugan hus  
    Tingstugan hus  
    Tinnerholmsstugan bs.  
    Tinnerholmsstugan bs  
    Tomtebo avs. lht.  
    Tomtebo avs. lht.  
    Tomtebo avs. lht.  
    Tornsborg lht avs.  
    Tornsberg lht avs.  
    Torp, Lilla gård  
    Torp Norra bebyggelse  
    Torp Norra bebyggelse  
    Torp, norra gård  
    Torp, Norra gård  
    Torp, Norra? gård  
    Torp, Stora gård  
    Torp. Södra bebyggelse  
    Torp, Södra by  
    Torp, södra gård  
    Torsliden avs lht.  
    Torsliden avs. lht.  
    Trekanten kapell  
    Trekanten »Baptistkapellet» lht.  
    Trossboden f. d. trossbod  
    Trossboden f. d. trossbod  
    Trädgårdsstugan bs.  
    !Trädgårdsstugan bs.  
    !Trädgårdsstugan bs.  
    Trädgårdsstugan bs.  
    Trädgårdstorp bs.  
    Tröskverk Saknas  
    Tyskgården, se Hagegården gd  
    Tyskgården gård  
    Tyttorp gård  
    Tyttorp gård  
    Tyttorp gård  
    Tyttorp Lilla t. avs.  
    Tyttorp, lilla t  
    Tyttorp Södra bs.  
    Udden bs.  
    Ugglebo lht  
    Ugglebo bs.  
    Uranienborg avs. lht.  
    Urfjell utjord  
    Utbolet utjord  
    Utjordarna utjordar  
    Utjordarna utjordar  
    Utjordarna utjordar  
    Utjorden åker  
    Utjorden åker  
    Utjorden utjord  
    Utmarken mark  
    Vallby by  
    Vallby by  
    Vallby by  
    Vallby by  
    Vallby by  
    Vallby Banvaktstuga banvaktstuga  
    Vallbyhumparna utjordar  
    Vallby Hållplats hållplats  
    Vallbyliden avs. lht.  
    Vallbylund t. avs.  
    Vallbytorp t. avs.  
    »Vallerstätts» avs. lht.  
    Vallsnäs avs. lht.  
    Valltorp lht  
    Valltorp avs. lht.  
    Valltorp avs. lht.  
    Valltorp avs. lht.  
    Valltorp avs. lht  
    Valltorp lht:r  
    Veda by  
    Veda förr by, nu en gård  
    Veda gård  
    Veda gård  
    Vedaberg t. avs.  
    Vedalund t. avs.  
    Vilan avs. lht.  
    Vilhemsborg avs. lht.  
    Villaborg avs. lht.  
    Villaborg lht.  
    Vimpland gård  
    Vimpland gård  
    Vimpland bebyggelse  
    Vimpland bebyggelse  
    Vimpland bebyggelse  
    Vimpland bebyggelse  
    Vimpland bebyggelse  
    Vreta avs. lht.  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vreta gård  
    Vretagården lht.  
    Vreta kloster gd  
    Vreta kloster pst  
    Vreta Klosters station järnvägsstation  
    Vänshäll avs. lht.  
    Värns t. stp.  
    Västanskog lht  
    Västanskog t.  
    Västanå avs lht.  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården hmd  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården gård  
    Västergården gårdar  
    Västergården bebyggelse  
    Västgötagården bebyggelse  
    Ådalen avs. lht.  
    Åland lht.  
    Åland lht  
    Ålderdomshemmet lht.  
    Ålderdomshemmet hus  
    Ållerstorp lht  
    Ållerstorp avs. lht.  
    Åna gård  
    Ängelholm avs. lht.  
    Ängen lht  
    Ängen t.  
    Ängstugan avs lht.  
    Äspet hmd  
    Örberget avs. lht.  
    Örberget t.  
    Örberget lht  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården gård  
    »Övre Holmen» hmd.  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.